Hoe kunt u om verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van uw persoonsgegevens verzoeken?

U kunt een schriftelijk verzoek tot verstrekkingsbeperking (geheimhouding) indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, postbus 175, 9670 AD Winschoten. Vergeet hierbij niet een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee te sturen indien u uw verzoek per post doet.

U kunt hiervoor ook naar het gemeenteloket. In de gemeente Oldambt is het ook mogelijk om via de website van de gemeente, www.gemeente-oldambt.nl het verzoek te doen. Als u in het zoekbalkje op de website ‘geheimhouding persoonsgegevens’ invult ziet u een link naar de pagina waar u het verzoek kunt indienen. Waarbij u inlogt via DigiD. U vult dan een webformulier in en verzendt dat via het internet. Informeer voor mogelijkheden en voorwaarden bij de gemeente. Het college zal zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Een verstrekkingsbeperking geldt tot het moment dat u het verzoek intrekt.

Heeft u eerder in een andere gemeente gewoond?

Het verzoek om verstrekkingsbeperking heeft alleen betrekking op uw persoonsgegevens die zijn geregistreerd in de gemeente waar u het verzoek indient. Heeft u eerder in een andere gemeente gewoond, dan beschikt die gemeente ook nog over enige persoonsgegevens over u. Als u wenst dat uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens verstrekt, moet u aan deze gemeente(n) ook om verstrekkingsbeperking vragen. Dat zal altijd schriftelijk of aan het gemeenteloket moeten plaatsvinden.

Als de verstrekkingsbeperking is geregistreerd in uw huidige woongemeente, en u verhuist nadien naar een andere gemeente, dan blijft ook in de nieuwe gemeente de verstrekkingsbeperking van kracht. U hoeft dus niet opnieuw een verzoek te doen omdat de registratie van de verstrekkingsbeperking met u “meeverhuist”.