Hoe verloopt een aanvraag bij het jeugdteam?

Na een (her)aanmelding bij het Jeugdteam ontvang u daarvan een schriftelijke bevestiging via de post.

Een medewerker van het Jeugdteam neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.

Het gesprek is bedoeld om de situatie en uw hulpvraag goed in kaart te brengen. Er wordt bekeken welke vorm van ondersteuning en/of hulp het meest passend is. Indien wordt beoordeeld dat er een vorm van jeugdhulp ingezet moet worden, heeft de gemeente Oldambt als doelstelling dat de inzet van jeugdhulp:

  • Zo goed mogelijk aansluit bij uw kind en ervoor zorgt dat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen, zodat uw kind uiteindelijk (indien mogelijk) geen hulpverlening meer nodig heeft;
  • Ouders/opvoeders in staat stelt om uiteindelijk weer op eigen kracht (zonder hulpverlening) een veilige, stabiele opvoedsituatie neer te zetten, afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van hun kind.

In het geval er al hulpverlening betrokken bij uw kind, vragen wij u om het volgende klaar te leggen voor het gesprek:

  • Huidige indicatiestelling
  • Het zorg- of begeleidingsplan
  • Het evaluatieverslag van de hulpverlening

Naar aanleiding van dit gesprek maakt de casemanager een onderzoeksverslag. In dit verslag staat weergegeven wat er met u is besproken en wat de eventuele oplossingen kunnen zijn. Wij bespreken vervolgens met u en/of met uw zoon/dochter wat de mogelijkheden zijn wat betreft het inzetten van jeugdhulp.

Wie zijn er bij het gesprek?

De casemanager wil graag met alle gezinsleden in gesprek. Het is belangrijk om te weten dat kinderen vanaf 12 jaar gevraagd wordt deel te nemen aan (een deel van) het gesprek. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf bepalen wie ernaast zichzelf nog meer bij het gesprek aanwezig zijn.

Indien u het prettig vindt, kun u iemand uit uw omgeving vragen bij het gesprek aanwezig te zijn.