Hulp bij opvoeden/opgroeien

Opgroeien en opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Soms kan je even steun of hulp gebruiken, bijvoorbeeld van familie of vrienden. Er zijn in de gemeente ook organisaties die kunnen helpen. Hieronder staat welke organisaties dat zijn en wat voor hulp zij bieden. De hulp in deze gids is vrij toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen toestemming nodig is van een arts, specialist of de gemeente om de hulp te gebruiken. Je kunt zelf een afspraak maken. Vrij toegankelijke hulp is meestal gratis, maar vraag dat altijd even na.

Praktische tips, informatie en advies

Bij de Jeugdgezondheidszorg van de GGD,  waaronder het consultatiebureau, kunnen ouders/verzorgers door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige geholpen worden bij vragen over de opvoeding, ontwikkeling en gezondheid van het kind. Denk bijvoorbeeld aan zindelijkheidsvragen, slaap- of eetproblemen, driftbuien en gedragsproblemen. Contact kan ook telefonisch via: 050 367 4991 of via WhatsApp: 06 52 57 92 53. Jeugdartsen van de GGD kunnen ook verwijzen naar specialistische hulp als dat nodig is.

Bij het Jeugdteam van de gemeente Oldambt kunnen ouders/verzorgers terecht voor praktische tips en informatie over opvoeden en opgroeien. Dat kan op verschillende manieren. Via de gemeente, waar het jeugdteam een eigen telefonisch loket heeft. Via school, waar een aantal medewerkers van het jeugdteam aanwezig zijn als Ondersteuners Jeugd en Gezin. Of via huisartsen, waar medewerkers van het jeugdteam werken als praktijkondersteuners. Medewerkers van het jeugdteam kunnen ook verwijzen naar specialistische hulp als dat nodig is.  

Op de openbare basisscholen in Beerta, Bad Nieuweschans, Drieborg, Heiligerlee en Scheemda kunnen ouders/verzorgers met vragen terecht bij medewerkers van het project Vraagbaak van Sociaal Werk Oldambt. Dit zijn ervaringsdeskundigen die helpen bij vragen over bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, geldzaken, het aanvragen van toeslagen en fondsen, het invullen van formulieren of het voeren van (lastige) telefoongesprekken.

Ouders/verzorgers kunnen ook zelf informatie opzoeken over opvoeden en opgroeien via de website www.opvoeden.nl van Opvoedinformatie Nederland.

Peuteropvang

De peuteropvang en de voorschool is er voor kinderen tussen de 2/2,5 en 4 jaar oud. Samen met leeftijdsgenootjes kan een peuter, onder begeleiding van pedagogisch medewerkers, spelen en zich ontwikkelen. De peuteropvang of voorschool is een belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis. Pedagogische medewerkers begeleiden kinderen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal, motoriek en sociale vaardigheden. Ze zijn erop getraind om eventuele achterstanden in de ontwikkeling al in een vroeg stadium te herkennen- en om hierop, samen met de ouders, extra ondersteuning in te zetten.

Hulp aan huis/thuis

Voor ouders/verzorgers die ondersteuning willen bij de invulling van het ouderschap bij hun pasgeboren baby, is er Stevig Ouderschap van de GGD. Dit is hulp in de vorm van een luisterend oor, tips of meedenken. Een verpleegkundige komt ongeveer zes keer bij gezinnen thuis, meestal rond de 6 weken, 3, 6, 9 en 12 maanden en de laatste keer is rond 18 maanden.

Voor praktische hulp aan huis bij de opvoeding van een kind kunnen ouders/verzorgers terecht bij een gezinsbegeleider van Sociaal Werk Oldambt. Een medewerker van Sociaal Werk Oldambt komt thuis en kan helpen bij vragen zoals: mijn kind is nog steeds niet zindelijk, wat is er aan de hand? Hoe ga ik om met driftbuien van mijn kind? Mijn puber gaat zijn eigen gang, hoe kan ik hem bereiken? Hoe voorkomen we die steeds terugkerende ruzies? Hoe krijg ik beter contact met mijn kind?

Groepshulp

Voor jonge moeders is er één keer in de twee weken een Jonge Moeder Groep van Sociaal Werk Oldambt waarin jonge moeders bij elkaar komen, ervaringen uitwisselen en leren van elkaar en van professionals/vrijwilligers. Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn: verzorging van je kind, opvoeding, relaties, school/werk/vrije tijd, huisvestiging, activiteiten met je kind en workshops. Er is opvang voor de kinderen.

Zindelijkheidsproblemen

Bij zindelijkheidsproblemen kan een verpleegkundige van de GGD informatie en advies geven.

Jeugd- en jongerenwerk

Er zijn in de gemeente verschillende jeugd- en jongerenwerkers die kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar een luisterend oor en vertrouwensband kunnen bieden, activiteiten organiseren en helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en talenten. Ze zijn te vinden in de wijk, in jongerencentrum ’t Spoor en via social media.

Hulp bij meerdere problemen

Voor ouders en kinderen tot 18 jaar met meerdere problemen bij het opvoeden of opgroeien is er de gezinscoach van Sociaal Werk Oldambt. Denk aan problemen bij de opvoeding, financiën, relatie, huiselijk geweld, sociaal isolement en huisvesting. Ook jongeren die moeilijkheden hebben bij het contact met hun ouders of opvoeders, kunnen bij de gezinscoach terecht.