Hulp voor ondernemers

Diverse ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Naast de algemene informatie van het RIVM worden veel vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de KVK. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een telefonisch loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Kijk voor de actuele maatregelen en nieuws hierover op de site van de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) (Tozo)

Voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn er twee maatregelen beschikbaar.

 1. een uitkering voor uw levensonderhoud
  Op basis van deze tijdelijke regeling bieden wij u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning aan tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal
  Dit is een lening en moet worden terugbetaald. U kunt een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De  maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling(en), kunt u op www.krijgiktozo.nl een beslisboom met vragen doorlopen.

U kunt eventueel ook gebruik maken van de huidige Bbz-regeling voor bedrijfskapitaal; een krediet tussen € 10.157 en € 203.135. De voorwaarden voor het aanvragen van de huidige Bbz-regeling voor bedrijfskapitaal zijn niet gewijzigd.

Kom ik in aanmerking voor een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)?

Voorwaarden:

 • u bent gevestigde zelfstandigen vanaf 18 jaar tot de voor u geldende pensioengerechtigde leeftijd
 • u bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • uw bedrijf of beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • u voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw bedrijf
 • u bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar)
 • u woont in de gemeente waar u deze aanvraag indient

Hoe vraag ik de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers aan?

Voldoet u aan het bovenstaande? Klik dan op het aanvraagformulier om extra ondersteuning aan te vragen.

Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand:

 • uw DigiD inloggegevens en die van uw partner (indien van toepassing)
 • uw paspoort of identiteitsbewijs
 • uw KVK-nummer en KVK –uittreksel
 • uw omzetcijfers en
 • een bankafschrift van uw betaalrekening waarop de uitkering en/of lening op voldaan moet worden

Kom ik in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal?

U kunt een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De  maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient u naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Gemeentelijke regelingen voor ondernemers

Het zijn bizarre tijden. De coronamaatregelen hebben een enorme impact op iedereen. Op de inwoners, (sport)verenigingen, scholen, dagopvang, kinderdagverblijven en ondernemers. We ervaren allemaal de invloed van de maatregelen op een ander niveau. Veel ondernemers worden financieel geraakt door de maatregelen. Gemeente Oldambt hoopt met de gemeentelijke regelingen de ondernemers iets meer lucht te kunnen geven.

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Kan ik uitstel van betaling aanvragen voor gemeentelijke belastingen?

Ondernemers van wie de aanslag op het bedrijfsnaam staan, krijgen automatisch uitstel voor de aanslagen Onroerende-zaakbelastingen en Rioolheffing eigenaar voor het belastingjaar 2020.

Ondernemers van wie de aanslag op hun privénaam staan (aan de gegevens is niet te zien of er sprake is van een onderneming, bijvoorbeeld in het geval van een Zzp’er, eenmanszaak) kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de aanslag(en) de Onroerende zaakbelasting en Rioolheffing eigenaar voor het belastingjaar 2020. Eventueel is uitstel van betaling voor de leges voor het belastingjaar 2020 ook mogelijk. Dit is afhankelijk van soort leges en het bedrag. Voor kleine bedragen wordt geen uitstel van betaling verleend.

Hoe vraag ik uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen aan?

U kunt een e-mail sturen naar Team Belastingen via belastingen@gemeente-oldambt.nl met hierin het verzoek voor uitstel van betaling door Corona. Vergeet s.v.p. niet de aanslagnummer(s) en kamer van koophandel-nummer te vermelden! Uitstel van betaling wordt verleend in de vorm van een betalingsregeling met een uiterste betaaldatum van 31 december 2020. U ontvangt een bevestigingsbrief.

Verantwoord winkelen

Veel ondernemers nemen al goede maatregelen om hun bezoekers veilig en verantwoord te laten winkelen. Complimenten hiervoor! De Rijksoverheid heeft in aanvulling op alle goede initiatieven het protocol Verantwoord winkelen ontwikkeld (inclusief posters). Het protocol en de posters helpen om de regels op een eenduidige manier te communiceren.

Veelgestelde vragen

We ontvangen veel vragen over Corona en ondernemen en over de extra ondersteunende maatregelen voor zelfstandige ondernemers. We hebben de vragen én antwoorden voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan aan één van onze accountmanagers. Zij helpen u graag!

Overige regelingen

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB

Uitstel Belastingdienst

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (BL)

Op de website van KVK vind u ook meer informatie over de regelingen

Contact met het Ondernemersloket

Voor vragen in verband met Corona en de financiële gevolgen, kunnen ondernemers contact opnemen met het Ondernemersloket van de gemeente Oldambt.

Handige websites

Algemene informatie Corona Oldambt
Horeca ondernemers
Coronavirus en zakendoen in het buitenland
Landelijk initiatief toerisme