Hulp voor ondernemers

Diverse ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Naast de algemene informatie van het RIVM worden veel vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de KVK. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een telefonisch loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Kijk voor de actuele maatregelen, financiële regelingen en nieuws hierover op de site van de Rijksoverheid.

Besluit bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz)

Tijdelijke aanpassingen aan het Bbz

In het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022 geldt een tijdelijk  aangepaste Bbz-regeling. Deze aanpassingen gelden alleen als u in de periode van oktober t/m december 2021 of januari t/m maart 2022 een Bbz-uitkering aanvraagt. Het maakt niet uit of u al een bedrijf heeft of juist wilt starten met uw bedrijf. En ook niet of u eerder een Tozo-uitkering heeft ontvangen of niet. Had u vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering en wilt u deze laten doorlopen? Dan blijven voor u de gewone Bbz-voorwaarden gelden.

Voor het Bbz-bedrijfskapitaal gelden de aanpassingen niet.

Om welke aanpassingen gaat het?

  1. De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot de eerste van de voorafgaande maand;
  2. Het recht op en de hoogte van de uitkering worden per kalendermaand berekend;
  3. Uw vermogen telt niet mee;
  4. De uitkering wordt direct toegekend als gift.

Aanvragen met terugwerkende kracht

U kunt de Bbz-uitkering in december 2021 voor 1 of 2 maanden aanvragen. In de periode van 1 januari t/m 31 maart 2021 is dat voor 1, 2, 3 of maximaal 4 maanden. Dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor. Daarbij geldt dit:

  • U vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan;
  • T/m 31 december 2021 kunt u een uitkering aanvragen voor november en december;
  • In januari kunt u een uitkering aanvragen voor december 2021, januari, februari en/of maart;
  • In februari kunt u aanvragen voor januari, februari en/of maart;
  • In maart (t/m de 31e) kunt u een uitkering aanvragen voor februari en/of maart.

Let op! Vraagt u eind december of in januari een uitkering aan voor de maand december? Dan ontvangt u deze uitkering – als u er recht op heeft – in januari of februari 2022. De uitkering voor december telt dan als inkomen voor 2022. Houd hier rekening mee bij de belastingaangifte. De uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur- en zorgtoeslag van de

Nieuwe aanvraag

Heeft u in de maanden oktober, november en/of december 2021 een Bbz-uitkering aangevraagd en ontvangen? En wilt u deze ook in de maanden januari, februari en maart ontvangen? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen. U hoeft hierbij waarschijnlijk niet alle gegevens opnieuw in te vullen of in te leveren.

Wilt u na 31 maart 2022 ook nog een Bbz-uitkering? Dan moet u deze weer opnieuw aanvragen. Hierbij is de dag waarop u meldt dat u de uitkering wilt aanvragen de startdatum van uw uitkering. Er geldt dan geen terugwerkende kracht meer.

Via www.krijgikbbz.nl  kunt u zelf kijken of u voor een (tijdelijke aanpassing) Bbz in aanmerking komt.

Aanvragen is mogelijk via de pagina Bbz.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

De Tozo was een tijdelijke steunmaatregel en liep tot 1 oktober 2021.

Controleren van uw gegevens bij de Tozo

Heeft u als ondernemer gebruik gemaakt van de Tozo? Dan kunnen wij uw gegevens controleren. U krijgt dan van ons een brief waarin we u vragen om gegevens in te leveren. Zo controleren we of u aan de voorwaarden voldoet en of u het juiste bedrag heeft ontvangen. Lever de gevraagde gegevens op tijd in. Lukt dit niet? Geef dit dan tijdig door aan het IMK via telefoonnummer (088) 99 90 111 of via teamzelfstandigen@gemeente-oldambt.nl. Het IMK verzorgt voor ons de Tozo en de Bbz.

Waar moet u op letten bij belastingaangifte en toeslagen?

De Tozo uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2021. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021. U ontvangt in het 1e kwartaal van 2022 een jaaropgave van de uitkering. Heeft u een partner? Dan ontvangt ook die volgend jaar een jaaropgave. De Tozo-uitkering is namelijk een aanvulling op uw gezamenlijke inkomen, de helft van de uitkering is voor uw partner. Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af.

Heeft u een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat er te weinig belasting wordt afgedragen. In dat geval krijgen u en/of uw partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2021. U krijgt dan minder geld terug of u moet belasting nabetalen.

De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

Terugbetalen Tozo-bedrijfskrediet vanaf 1 juli 2022

Heeft u vanuit de Tozo een bedrijfskrediet ontvangen? Dan begint u vanaf 1 juli 2022 met het terugbetalen hiervan. U ontvangt te zijner tijd van ons een brief met de aflossingsbedragen en termijnen. De looptijd van alle Tozo-leningen zijn 6 jaar. Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft er geen rente te worden betaald over de Tozo-leningen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het IMK via telefoonnummer (088) 99 90 111 of via teamzelfstandigen@gemeente-oldambt.nl.

Gemeentelijke regelingen voor ondernemers

Gemeente Oldambt heeft een aantal gemeentelijke regelingen voor ondernemers samengesteld. Op deze pagina vindt u de regelingen en de vragen over uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen.

Ondernemen in de grensregio

Voor ondernemers die in Nederland wonen en zelfstandige zijn in Duitsland of voor ondernemers die in Duitsland wonen en zelfstandige zijn in Nederland zijn, biedt het GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) haar diensten aan. Voor vragen, meer informatie en/of advies is het GIP EDR te bereiken via het contactformulier of via gip@edr.eu.

Contact met het Ondernemersloket

Voor vragen in verband met Corona en de financiële gevolgen, kunnen ondernemers contact opnemen met het Ondernemersloket van de gemeente Oldambt.

Handige websites