5 vragen over de sloop van de bieb

De sloop van de oude bibliotheek doet best een beetje pijn. Veel mensen hebben herinneringen aan het gebouw. Bijzondere herinneringen om te koesteren, aan een mooie tijd, die alweer een poos achter ons ligt. Dat afscheid nemen altijd een beetje zeer doet, snappen we. Toch willen we hier naar aanleiding van alle vragen en suggesties nog een keer uitleggen, hoe het zit met de sloop van de bibliotheek.

1. Waarom slopen we de bieb eigenlijk?

Met de komst van de nieuwe Klinker is de keuze gemaakt om de bibliotheek daar te huisvesten. Toen was al duidelijk dat naar een nieuwe bestemming voor de oude bibliotheek moest worden uitgekeken. Diverse tijdelijke gebruikers hebben er de afgelopen periode gebruik van gemaakt. Echter niet voor een commercieel tarief. De ruimtes zijn relatief klein en donker en er is veel niveauverschil. Dat paste heel goed bij de insteek van de bibliotheek destijds, want het gaf een fijne geborgen sfeer voor het lezend publiek. Maar is niet geschikt voor ander gebruik. Uiteraard is gekeken naar mogelijkheden om de bibliotheek te verbouwen, maar de daarvoor noodzakelijke investering stond niet in verhouding tot het uiteindelijke resultaat. Namelijk: nog steeds een ‘oud’ gebouw, met constructies die veel opties uitsluiten en dat niet toekomstbestendig is als het alleen al gaat om energieverbruik.

2. Waarom niet het gemeentehuis uitbreiden in de bieb?

Dit gebouw geschikt maken voor ander gebruik, bleek in meerdere opzichten onrealistisch. Doorslaggevend zijn de hoge verbouwingskosten en de energierekening die aan het eind van de streep toch blijft. Ook speelt een rol dat er geen grote publieksruimten kunnen worden gerealiseerd in het oude bibliotheekgebouw. Tenslotte is om alle ambtenaren op één locatie te huisvesten, een wens die al sinds de herindeling bestaat, meer ruimte nodig.

3. En commerciële partijen dan?

Ook commerciële partijen hebben geen belangstelling voor het gebouw. Niet voor bedrijvigheid, niet voor de bouw van appartementen, of zoals we bijvoorbeeld lazen in de suggesties naar aanleiding van onze berichtgeving over de sloop, seniorenwoningen. Behalve met de geringe markt in onze krimpregio, heeft vooral ook dat te maken met de beperkingen van het gebouw. Verbouwen kost te veel en levert te weinig bruikbare ruimte op.

4. Dus wat nu?

Er is geen rendabele bestemming voor het bibliotheekgebouw te realiseren. Daarmee is het hoofdstuk oude bibliotheek definitief gesloten. Het gebouw wordt eind maart of begin april gesloopt.

Op 19 maart is er een informatieavond over de sloop. Direct omwonenden en ondernemers uit het centrum van Winschoten zijn hier voor uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom; stuur even een mail naar info@gemeente-oldambt.nl. Het sloopbedrijf en onze projectleider, geven tijdens deze inloopavond uitleg over de sloop van het gebouw.

5. Jammer. Het was zo’n mooi gebouw…

Een bijzonder gebouw was het zeker. We realiseren ons ook dat heel veel inwoners mooie (jeugd)herinneringen hebben aan de oude bibliotheek. Maar soms is dat niet genoeg.