Aankondiging cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wij willen graag weten wat u vindt van de ondersteuning die u ontvangt vanuit de Wmo zodat wij onze dienstverlening zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij uw wensen en behoeften. Daarom start er binnenkort een cliëntervaringsonderzoek.

Wij willen graag weten wat u vindt van de ondersteuning die u ontvangt vanuit de Wmo zodat wij onze dienstverlening zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij uw wensen en behoeften. Daarom start er binnenkort een cliëntervaringsonderzoek.

Waarover gaat het onderzoek?

We vragen Wmo-cliënten naar hun ervaringen met de Wmo. Hoe is er met uw hulpvraag omgegaan? Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de ondersteuning of voorziening die u krijgt? Welk effect heeft de ondersteuning op uw leven?

Hoe kunt u deelnemen?

Binnenkort ontvangen een groot aantal wmo-cliënten een uitnodiging met een schriftelijke vragenlijst. Het is echter ook mogelijk via een digitale vragenlijst aan het onderzoek deel te nemen. Het invullen van de lijst kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. Als u dat prettig vindt, kunt u iemand vragen om u te helpen bij het invullen. Dat kan een familielid zijn, een buurvrouw/-man of een persoonlijk begeleider.

Anoniem en vrijwillig

Deelname aan het cliëntervaringsonderzoek is geheel vrijwillig. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en kan niet worden herleid naar individuele personen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau: CMO STAMM in opdracht van de gemeente.

Uitkomsten

Wij gaan voor de zomer de uitkomsten publiceren op deze website. Later in het jaar zullen de uitkomsten ook via CMO STAMM beschikbaar zijn.