Aanpak grote financiële tekorten gemeente Oldambt

Op 9 juli bespreekt de gemeenteraad van Oldambt de mogelijkheden om geld te bezuinigen. De gemeente heeft namelijk te maken met grote financiële tekorten, die vooral worden veroorzaakt door de stijgende kosten in de jeugdzorg. Oldambt moet fors ingrijpen om preventief toezicht door de provincie of een artikel 12-status te voorkomen.

Keuzes maken

Fors ingrijpen betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt in de taken die de gemeente uitvoert. Oldambt blijft de wettelijke taken gewoon uitvoeren, maar doet vaak meer dan wettelijk verplicht is, zoals het onderhouden van sportvoorzieningen en zwembaden. Het college heeft een overzicht gemaakt van deze niet-wettelijke taken en de consequenties van het schrappen van deze taken. De raad bespreekt in haar vergadering van 9 juli welke taken uit dit overzicht verder uitgewerkt moeten worden. In de raadsvergadering van 11 november wordt dit uitgewerkte plan opnieuw besproken.

Niet-wettelijke taken

Voorbeelden van niet-wettelijke taken zijn subsidies, groenonderhoud (dit is alleen verplicht voor zover het nodig is voor de verkeersveiligheid), begraafplaatsen (slechts één begraafplaats per gemeente is verplicht), een deel van de Wmo-taken (Oldambt hanteert minder strenge indicatieregels) en een zorgpolis voor minima.

Vervolgstappen

Na 9 juli werkt het college de consequenties van de keuzes die de raad maakt verder uit. De eventueel te schrappen taken worden opgenomen in een herstelplan. In het herstelplan staan de maatregelen die aangeven op welke manier het structurele begrotingstekort kan worden opgelost. Naast het herstelplan wordt er een begroting gemaakt op basis van het huidige beleid van de gemeente. De begroting voor 2020 en het herstelplan worden behandeld in de raadsvergadering van 11 november.