Aanslagen gemeentelijke belastingen 2019

Op 28 februari ontvangt u de aanslagen voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) en/of de rioolheffing eigenaren. Op het aanslagbiljet vindt u ook de WOZ-waarde van uw woning of pand. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van uw OZB.

Uw aanslagbiljet via MijnOverheid

Sinds begin 2019 zijn wij aangesloten bij MijnOverheid. Dit betekent dat u uw aanslagen voor de gemeentelijke belastingen van 2019 digitaal kunt ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Op www.mijnoverheid.nl kunt u aangeven dat u in het vervolg de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen alleen digitaal wilt ontvangen. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u dit jaar de aanslagen voor de belastingen van 2019 zowel per post als digitaal via MijnOverheid. Vanaf 2020 ontvangt u de aanslagen alleen nog digitaal. Zo kunt u wennen aan de nieuwe situatie.

Taxatieverslagen online

Ook nieuw dit jaar is dat u uw taxatieverslag online in kunt zien. De taxatieverslagen van alle woningen uit de gemeente Oldambt zijn terug te vinden op https://oldambt.datab.nl. Let op: alleen de persoon aan wie de aanslag is gericht, kan het taxatieverslag opvragen. Om de taxatieverslagen in te kunnen zien, moet u voor uw woning inloggen met uw burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum en voor uw bedrijf inloggen met uw aanslagnummer en het aanslagbedrag.

Geen acceptgirokaarten meer

Gemeente Oldambt stuurt vanaf heden geen acceptgirokaarten meer mee met de belastingaanslagen. U kunt uw aanslag op de volgende manieren betalen:

  • iDeal: scan de QR-code op uw aanslag om op de betaalpagina terecht te komen.
  • Overboeken: u kunt het te betalen bedrag overmaken op ons rekeningnummer.
  • Aan de balie: u kunt het openstaande bedrag in het gemeentehuis pinnen of contant betalen.
  • Automatische incasso: als u een machtiging heeft afgegeven, wordt het bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven.

Automatische incasso activeren

Wilt u een machtiging voor automatische incasso afgeven? Scan dan de QR-code op uw aanslag.

Na het kiezen van uw bank kunt u een machtiging afgeven. Lukt het niet om de QR-code te scannen? Vraag dan een machtigingskaart op via info@gemeente-oldambt.nl of (0597) 48 20 00. De afgegeven machtiging is geldig totdat u de machtiging intrekt en geldt voor de aanslagen voor onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing eigenaren en de afvalstoffenheffing. De afschrijving in termijnen gebeurt rond de 25ste van elke maand. Automatische incasso is niet mogelijk voor bedrijven en voor aanslagbedragen lager dan € 80,- en hoger dan € 2.600,-

Meer informatie

Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u op www.gemeente-oldambt.nl/belastingen.