Aantrekkelijke lening voor inwoners Oldambt voor verduurzamen woning

Inwoners van de gemeente Oldambt kunnen vanaf nu met een duurzaamheidslening eenvoudig investeren in het energiezuinig maken van hun huizen of het opwekken van duurzame energie.

Zij kunnen deze lening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aanvragen via dit formulier

Voordeel

Hoewel een lening geld kost, vallen de lasten voor een groot deel weg door het voordeel op de energierekening. Bovendien staat de rente laag en geldt die een periode van tien jaar. Inwoners kunnen tussen €2.500,- en € 7.500,- lenen. Het exacte rentepercentage over de lening is afhankelijk van het dagtarief van het fonds. Op dit moment staat de rente op 1,6%.

Toetsen

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting toetst de kredietwaardigheid van aanvragers en geeft uiteindelijk haar goedkeuring hiervoor. Zij verstrekken vervolgens de lening.

Ambitie

De gemeenteraad stelde hiervoor op 17 juli 2017 de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Oldambt vast. Dit deed de raad als uitwerking van het geactualiseerde gemeentelijk klimaatbeleid (2017 – 2020) waarin ambities op het gebied van duurzame energie en energiebesparing zijn opgenomen.

Uitgebreide informatie

Klik hier voor uitgebreide informatie over de duurzaamheidslening.