Acht Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen in Oldambt

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 24 april kregen acht inwoners uit Oldambt een Koninklijke onderscheiding. Ze werden allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege de coronamaatregelen regende het dit jaar lintjes door de telefoon.

Niet opspelden maar opbellen

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema heeft op vrijdagochtend 24 april acht inwoners telefonisch of via een videogesprek geïnformeerd over hun Koninklijke onderscheiding: “Normaal gesproken lokken we mensen met een smoesje naar een bepaalde locatie om het lintje op te spelden. Dat gaat in deze tijd helaas niet. Daarom heb ik de gedecoreerden telefonisch geïnformeerd. Later dit jaar, als de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan het weer toelaten, krijgen de mensen alsnog hun lintje opgespeld.”

Koninklijke onderscheidingen

De Koninklijke onderscheidingen werden toegekend aan de heer Van der Wal uit Scheemda, de heer Mooibroek uit Westerlee, de heer Jonker uit Midwolda, de heer Brader uit Winschoten, mevrouw Venema - van der Veen uit Winschoten, mevrouw Loithaler - de Graaf uit Winschoten en het echtpaar de heer Blaauw en mevrouw Blaauw - de Vries uit Winschoten.

 • De heer Van der Wal, H.R. (Helmer) (72), Scheemda
  • 1996 - 2015: lid algemeen bestuur Waterschap Hunze en Aa’s
  • 2009 - 2015: lid dagelijks bestuur Waterschap Hunze en Aa’s
  • 1974 - 1982: voorzitter christelijke basisschool ‘Annewieke’ in Scheemda
  • 1986 - 2018: vrijwilliger en voorzitter (1999-2010) CDA afdeling Oldambt
  • 1990 - heden: penningmeester Fokvereniging Noord-Groningen en Oldambt
  • 1999 - 2010: lid dagelijks bestuur Protestants-Christelijk Basisonderwijs Scheemda
  • 2002 - heden: bestuurslid Stichting Museumgemaal Cremer in Termunten
  • 2009 - heden: voorzitter 4 mei comité Scheemda
  • 2016 - heden: voorzitter Stichting Visserijmuseum in Termunterzijl
    
 • De heer Mooibroek, B. (Bé) (76), Westerlee
  • 1975 - 2001: voorzitter kiesvereniging ‘Groen van Prinsterer’ afdeling Westerlee en omstreken
  • 1975 - heden: ouderling/diaken (10 volle periodes van 4 jaar), scriba kerkenraad (1975-2010) en dirigent (1978-1985) Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Winschoten
  • 1979 - heden: organist Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Winschoten
  • 1981 - 2000: mantelzorger (zorg aan een invalide kerklid en andere zorgbehoevenden)
  • 2001 - 2003: afgevaardigde buitengewone Generale Synode in Zuidhorn          
  • 2015 - heden: vrijwilliger Staatsbosbeheer, Groengroep Westerlee
    
 • De heer Jonker, T. (Tonnis) (70), Midwolda
  • 1979 - 1992: bestuurslid en secretaris Nationale Christelijke School Midwolda
  • 1986 - 1994: jeugdleider voetbalvereniging VVS Oostwold
  • 1988 - 2007: scriba en voorzitter Kerkenraad Hervormde Gemeente Midwolda   
  • 2000 - heden: lokaalbeheerder, ledenadministrateur PKN en koster Protestantse Gemeente Midwolda
  • 2002 - heden: bestuurslid Stichting Hintsorgel Midwolda
    
 • De heer Brader, B. (Ben) (73), Winschoten
  • 1974 -1992: enkele jaren lid oudercommissie obs Nieuweschans en bestuurslid bij diverse verenigingen in Nieuweschans (voetbalvereniging, tennisvereniging, ijsvereniging en VVV)
  • 1975 - 1995: voorlichter namens Douane over drugsgebruik op scholen en aan verenigingen
  • 2000 - 2007: lid van De Stamtafel, onderdeel van Radio Noord, als moppenverteller     
  • 1988 - heden: verschillende perioden vrijwilliger bij diverse verenigingen in Winschoten, onder andere bij voetbalvereniging WVV, Tennisvereniging Sla Raak, verslaggever Radio Winschoten, bestuurslid comité Sportverkiezing en bestuurslid RUN
  • 2007 - 2019: vrijwilliger evenementencommissie Adrillen in Winschoten
  • 2007 - heden: vrijwilliger bij Stichting Waterbei, straattheater in Winschoten
  • 1990 - heden: vrijwilliger bij COM Noord (Contact Oud Mariniers) en coördinator Lief/Leed provincies Groningen/Drenthe
  • 2017 - 2018: vrijwilliger voor de SamenLoop voor Hoop
  • 2017 - heden: vrijwilliger verpleeghuis Old Wolde, activiteiten afdeling somatiek
    
 • Mevrouw Venema - van der Veen, L. (Lies) (77), Winschoten
  • 1994 - heden: vrijwilligster Welzijn Bellingwedde
  • 1997 - 2018: Rode Kruis, Coördinator Sociale Hulp Vrijwilliger
  • 2008 - 2012: vrijwilligster bij De Zonnebloem                
  • 2008 - 2018: vrijwilligster bij en lid van cliëntenraad verpleeghuis Old Wolde
  • 2008 - heden: actief lid van Vriendenkring Oost-Groningen
  • 2016 - heden: vrijwilligster bij ‘De Anonieme Sjaal’ (maken van sjaals)
  • 2018 - heden: vrijwilligster bij Sociaal Werk Oldambt
    
 • Mevrouw Loithaler - de Graaf, S. (Sophie) (71), Winschoten
  • 1990 - 2011: vrijwilligster Unicef afdeling Oost-Groningen, werving gelden en organisatie Loop voor Unicef
  • 2002 - 2017: vrijwilligster bij RUN Winschoten
  • 2002 - heden: vrijwilligster bij verpleegcentrum ’t Vondelhuys Winschoten         
  • 2003 - 2019: vrijwilligster bij ‘Vrouwen Van Nu’ in Winschoten als bestuurslid/penningmeester en lid van verschillende commissies (gastvrouwencommissie, vervoerscommissie, commissie groen en fietscommissie)
    
 • De heer Blaauw, B. (Bé) (75), Winschoten
  • 1966 - 1972: bestuurslid wijkraad Plan Zuid Winschoten
  • 1972 - 1993: vrijwilliger bij voetbalvereniging BATO Winschoten in diverse functies (jeugdleider, scheidsrechter, voorzitter jeugdbestuur en organisator toernooien)
  • 1988 - 2018: collectant voor KWF, Longfonds, Reumafonds en Maag Lever Darm Stichting
  • 1990 - 2005: vrijwilliger bij Lokale Omroep Radio Winschoten (PR-functionaris)
  • 1994 - 2009: bestuurslid Winschoter Shantykoor Maritiem (en PR-functionaris)
  • 2010 - heden: medeoprichter en algemeen bestuurslid regiokoor Boven Wotter, organisatie concerten en PR-functionaris
  • 2015 - heden: vrijwilliger bij Allerzielen in Winschoten
    
 • Mevrouw Blaauw - de Vries, G.T. (Geesien) (74), Winschoten
  • 1976 - 1984: vrijwilligster bij OBS Dinkelstraatschool Winschoten
  • 1979 - 2018: collectant voor KWF, Longfonds, Nierstichting, Reumafonds en Maag Lever Darm Stichting
  • 1984 - 1989: vrijwilligster bij wooncentrum Mozaïek in Winschoten
  • 1993 - 2018: wijkcoördinator en bestuurslid KWF afdeling Winschoten
  • 1994 - 2006: vrijwilligster bij Winschoter Shantykoor Maritiem
  • 1996 - 2004: vrijwilligster bij De Boschpoort, informeren ouderen over Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)
  • 2000 - 2008: vrijwilligster bij de Torenopenstelling in de zomermaanden
  • 2002 - 2018: activiteitencommissie 'Vrouwen Van Nu'
  • 2003 - 2008: vrijwilligster bij het Ouderenfonds Winschoten (verkoop spullen bij een winkel)
  • 2015 - heden: vrijwilligster bij Allerzielen in Winschoten