Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Zojuist is het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), ondertekend door de wethouders Bard Boon en Erich Wünker. Het actieplan ‘De route naar betekenisvol opdrachtgeverschap’ is hieronder te vinden als bijlage. Met de ondertekening van het Manifest MVI en het opleveren van het actieplan, laten wij als gemeente graag zien door te gaan met het actief sturen op onze duurzaamheidsambities. Wij kopen jaarlijks voor ruim 60 miljoen euro in op verschillende gebieden.

Tekenmoment met de wethouders

Deze ambities hebben onder andere betrekking op het verminderen van de CO2-uitstoot, het aanmoedigen van het hergebruik van afval, het helpen van mensen bij het vinden van hun weg naar werk en meer opdrachten uitbesteden aan lokale ondernemers. Deze maatschappelijke meerwaarde weegt steeds meer mee bij de keuze van leveranciers voor onze projecten.

Meer weten? Lees dan ons actieplan!