Dag van de Leerplicht

Op donderdag 21 maart was het de landelijke Dag van de Leerplicht. De medewerkers van team Leerlingzaken besteden hier elk jaar aandacht aan. Dit jaar hebben ze gelukskoekjes uitgedeeld in de examenklassen van het Ubbo Emmius College en het Dollard College. Ook hebben ze een bezoek gebracht aan de leerlingen die dit jaar hun laatste jaar doorbrengen op De Flint en De Meentschool.

Uiteraard kregen de leerlingen ook uitleg over de leerplichtwet en het recht op onderwijs. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Door tijdens de Dag van de Leerplicht meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren om door te zetten, willen wij schooluitval terugdringen.

Wethouder Bard Boon was aanwezig bij het bezoek aan De Flint. Daar heeft hij geholpen met het uitdelen van geluksklavertjes. Ook heeft hij gesprekken gevoerd over de toekomst. “De leerlingen die ik heb gesproken gaven aan dat ze na dit jaar gaan werken of verder gaan leren. Het is mooi om te zien dat ze allemaal gebruikmaken van hun recht om te leren. En dat mag ook wel eens gezegd worden!”