Gemeente Oldambt niet akkoord met compensatie jeugdzorg

Op 5 juni 2019 steunt de gemeente Oldambt een motie die wordt ingediend door de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In deze motie wordt bezwaar gemaakt tegen het voorgestelde akkoord tussen VNG en het kabinet over de compensatie voor de tekorten op de jeugdzorg. De gemeenten zijn van mening dat het huidige aanbod van het kabinet teleurstellend en onacceptabel is. Het bestuur van de VNG wordt in de motie opgeroepen opnieuw te gaan onderhandelen met het kabinet.

Huidig aanbod onvoldoende

De gemeenten hebben waardering voor het feit dat het kabinet aandacht heeft voor de tekorten op de jeugdzorg en dat zij daarin gemeenten tegemoet wil komen. De teleurstelling zit hem in het feit, dat het kabinet niet verder wil gaan dan een gedeeltelijke en tijdelijke compensatie. Wethouder Swagerman: “Wij voelen ons door het kabinet in de steek gelaten. Als zoveel gemeenten door tekorten op de jeugdzorg in grote financiële problemen komen, moet je meer bieden dan wat nu op tafel ligt. Dit gaat ons niet helpen. Het huidige aanbod draagt niet bij aan een structurele oplossing en is daarom onvoldoende.”

Geen structurele oplossing

Het structurele tekort voor alle gemeenten in Nederland - door de groei van de jeugdzorg in de periode 2015-2017 - bedraagt ieder jaar € 490 miljoen. Het kabinet biedt nu alleen een tijdelijke, en ontoereikende, compensatie. Op dit moment is er geen geld voor 2018 en 2019. Het kabinet schuift een de beslissing over structurele compensatie door naar het volgende kabinet, terwijl de gemeenten nu de (veel) hogere uitgaven hebben. De indieners van de motie willen een structurele oplossing. Het huidige aanbod is een halve oplossing. De gemeente Oldambt is het met de andere indieners van de motie op dit punt roerend eens.

Dalend gemeentefonds

Naast het niet oplossen van de problematiek rondom jeugdzorg, nemen de middelen in het gemeentefonds dit jaar fors af. Wethouder Swagerman: “De daling van € 1 miljard structureel betekent een nieuwe tegenvaller voor alle gemeenten. Omdat de jeugdzorg een zogenaamde open einde regeling is, kan en mag zorg niet geweigerd worden. Daardoor zijn gemeenten genoodzaakt fors te snoeien in andere voorzieningen voor de burgers.”

Steun van de Commissaris van de Koning

Commissaris René Paas heeft recentelijk op verschillende momenten duidelijk gemaakt, dat het zo niet langer kan. De gemeenten in de provincie Groningen hebben bijna allemaal te maken met dermate hoge tekorten op de jeugdzorg, dat preventief toezicht van de provincie op gemeenten dreigt. In een ambtsbericht aan de minister van Binnenlandse Zaken heeft hij zijn zorgen over de financiële situatie van de Groninger gemeenten geuit.

Steun van alle gemeenten?

Onduidelijk is nog op hoeveel steun de motie komende woensdag kan rekenen. De gemeente Oldambt gaat er, gezien de financiële situatie in de provincie, van uit, dat alle Groninger gemeenten de motie gaan ondersteunen.