Geslaagde netwerkbijeenkomst Stoer en bruisend platteland

Natuurinclusieve landbouw, waar liggen de kansen en mogelijkheden?

Op donderdag 21 november 2019 organiseerde de gemeente Oldambt, samen met LTO Noord, afdeling Oldambt en de provincie Groningen, een netwerkbijeenkomst over het onderwerp natuurinclusieve landbouw. Drie sprekers namen de ruim veertig aanwezigen mee in natuurinclusieve landbouw onder leiding van dagvoorzitter Jan van der Meide.

Sfeerimpressie bijeenkomst

Stoer en bruisend Oldambtster platteland

Erich Wünker (wethouder)  opende de bijeenkomst en schetste een beeld van de ontwikkeling van de landbouw. Meer dan een halve eeuw was het Nederlandse en Europese landbouwbeleid gericht op het  efficiënt produceren van zoveel mogelijk voedsel tegen een lage prijs en nooit meer zonder voedsel. Mechanisatie, gewasbescherming, specialisatie en intensivering hebben de productiviteit opgestuwd. De schaalvergroting is van invloed op het verlies van biodiversiteit in het landschap. Een verlies van insectenrijkdom, weidevogels en andere insecteneters. De vraag waar we nu voor staan, stelde Erich Wünker, is hoe we duurzamer kunnen produceren zodat een evenwichtige situatie ontstaat voor zowel het bedrijf, het landschap en de biodiversiteit. Kortom hoe kunnen we natuurinclusieve landbouw toepassen in een stoer en bruisend Oldambtster platteland?

Het verbinden van landbouw en natuur

Bas Volkers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beet de spits af en vertelde hoe er vanuit het Rijk wordt gekeken naar natuurinclusieve landbouw. Centraal hierbij staan de identiteit van het landschap en hoe we natuur en landbouw aan elkaar kunnen verbinden.

Natuurinclusieve landbouw breder implementeren in Oost- Groningen

Vervolgens vertelde Sanne Heijting van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) over het onderzoek dat de ANOG onlangs heeft uitgevoerd. Het onderzoek gaat in op hoe natuurinclusieve landbouw breder geïmplementeerd kan worden in de Oost Groningse akkerbouw. Biodiversiteit en kringlooplandbouw zijn hierbij genoemd. Sanne vertelde onder meer over proeftuinen, akkerranden en de Regiodeal met Midwolder Bouwten, Westeresch en Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. Het onderzoeksrapport werd tijdens de bijeenkomst aangeboden aan de heer Ko Munnike van de provincie Groningen.

Samenwerken en kansen benutten

Ger Evenhuis was de derde spreker. Hij vertelde op een leuke en enthousiaste manier hoe hij natuurinclusieve landbouw implementeert op zijn akkerbouwbedrijf in Kibbelveen (Drenthe). Hoe werkt natuurinclusieve landbouw in de praktijk en waar liggen de kansen en mogelijkheden in de samenwerking tussen de akkerbouw en veehouderij. Samenwerken op deelgebieden, kansen benutten en ruilen van gronden waren en paar praktijkvoorbeelden waarover hij vertelde.

Stoer en bruisend platteland

Een geslaagde bijeenkomst met enthousiaste deelnemers die open het gesprek met elkaar aan gingen. Klik hier voor een impressie