Groen licht voor de Poort van Winschoten

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel voor de Poort van Winschoten. Dat betekent dat de voorbereidingen kunnen starten voor een project dat het zuidelijk deel van de binnenstad van Winschoten een upgrade geeft en huisvesting van ambtenaren op een centrale plek realiseert. Behalve het nieuwe gemeentehuis en raadzaal omvat het project ook de integratie van het pand van de HEMA en de Kijkshop in de nieuwe architectuur en de bouw van woningen op het terrein van de oude bibliotheek en supermarkt. Ook het gebied van de Liefkenshoek krijgt een nieuwe uitstraling. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht, met aandacht voor de verschillende gebruiksfuncties.

Twee aparte onderwerpen

Tijdens het debat waren alle partijen het op één punt volkomen met elkaar eens; de timing is ongunstig. Op maandagavond investeren en op dinsdagavond praten over de komende begroting en bezuinigingen. Dat is moeilijk uit te leggen. “We realiseren ons dat de timing niet meehelpt aan de begrijpelijkheid. Maar we hebben het echt over twee aparte dingen. Voor de investeringen van de Poort van Winschoten gaan we geld lenen. Dit geld kunnen we niet inzetten voor andere middelen, gewoonweg omdat we hierover nu niet beschikken”, aldus Kees Swagerman.

Houd ons betrokken

De raad gaf het college mee dat ze betrokken wil blijven bij de realisatie van Poort van Winschoten. ‘Een vinger aan de pols houden’ door het regelmatig op de agenda terug te laten keren. Verder gaf de raad het college mee dat de nieuwe raadzaal multifunctioneel inzetbaar moet zijn. Ook andere partijen moeten deze als vergaderruimte kunnen gebruiken. Of dat kan, wordt onderzocht. Daarnaast gaf Swagerman nog aan dat het openbare gebied samen met de inwoners en ondernemers wordt ingevuld.

En nu?

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel voor de Poort van Winschoten. Dat betekent dat de voorbereidingen kunnen starten voor een project dat het zuidelijk deel van de binnenstad van Winschoten een upgrade geeft en huisvesting van ambtenaren op een centrale plek realiseert. Behalve het nieuwe gemeentehuis en raadzaal omvat het project ook de integratie van het pand van de HEMA en de Kijkshop in de nieuwe architectuur en de bouw van woningen op het terrein van de oude bibliotheek en supermarkt. Ook het gebied van de Liefkenshoek krijgt een nieuwe uitstraling. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht, met aandacht voor de verschillende gebruiksfuncties.