Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan valt uw bedrijf onder de informatieplicht van de Rijksoverheid. Dit betekent dat u uiterlijk op 1 juli moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer van de Rijksoverheid verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht, komt er een informatieplicht voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven de besparing van energie en de afname van CO2 versnellen. Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), bepaalt u snel of uw bedrijf onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Wat houdt de informatieplicht in?

Valt uw bedrijf onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk op 1 juli 2019 in het eLoket rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar via het eLoket rapporteren over de maatregelen in uw inrichting/bedrijf.

Welke energiebesparende maatregelen kan ik doorvoeren?

Als uitgangspunt voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kunt u gebruik maken van de Erkende Maatregelenlijst Informatieplicht Energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze lijst geeft een overzicht van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld. Is er geen EML voor uw bedrijfstak? Kijk dan in de EML van een aanverwante bedrijfstak.

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing, ook een energie-auditplicht (EED) heeft voor uw bedrijf. Bent u EED-auditplichtig? Dan krijgt u enkele maanden uitstel voor de informatieplicht energiebesparing. U moet dan uiterlijk op 5 december 2019 rapporteren over de door u genomen maatregelen in het eLoket.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en uitleg over de meldplicht op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen.