Kinderopvang en het coronavirus

Door de sluiting van de scholen en de kinderopvang kan er een probleem ontstaan voor ouders en verzorgenden die werken in cruciale beroepen. Voor hen wordt er kinderopvang geboden. Ook kinderen en jongeren die geen veilige thuissituatie hebben, mogen nog gebruik maken van opvang.

Voor wie?

Het gaat om ouders en verzorgers die beide een cruciaal beroep hebben. Klik op de link voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
Wanneer één van beide ouders een cruciaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld. Lukt dat niet? Dan kunnen ze alsnog gebruik maken van kinderopvang. 

Ook kinderen en jongeren die geen veilige thuissituatie hebben, kunnen van opvang gebruik maken. Denkt u dat uw kind hiervoor in aanmerking komt of heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via: kindernoodopvang@gemeente-oldambt.nl of bel ons op (0597) 48 20 00.

Let op: alleen kinderen zonder gezondheidsklachten worden opgevangen.

Waar worden kinderen opgevangen? 

In principe gaat de opvang de komende periode via uw eigen school of kinderopvang. Gaat uw kind normaal naar school of naar een opvang? Neem dan contact op met uw school of opvang om kinderopvang te regelen. Is uw kind nog niet schoolgaand of maakt u normaal geen gebruik van opvang? Neem dan contact met ons op via kindernoodopvang@gemeente-oldambt.nl of (0597) 48 20 00. Wij zorgen dan samen met u voor een oplossing. Laat u in de mail naar ons uw telefoonnummer achter? Dan kunnen we u ook bellen als dat nodig is.

Veelgestelde vragen 

Klik op de link voor de pagina van de Rijksoverheid met een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en de kinderopvang.

Informatie voor (jeugd)zorgprofessionals over kinder(nood)opvang

Wil u met de gemeente spreken over bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie of heeft u vragen over onze aanpak van de kinder(nood)opvang? Bel of mail dan met uw gebruikelijke contactpersoon van de gemeente. Lukt dat niet? Neem dan contact met ons op via het eerder genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Meer informatie over het coronavirus

Algemene informatie corona Oldambt