Laatste avond over Oldambtster Sportakkoord brengt veel in beweging

Er is veel energie en enthousiasme om samen te werken aan sport en bewegen in Oldambt. Dat was te zien op woensdagavond 11 maart, tijdens de laatste bijeenkomst over het Oldambtster Sportakkoord op de Campus in Winschoten. Er was veel animo om met elkaar aan de slag te gaan.

Informatiemarkt

Tijdens een informatiemarkt werden de ideeën uit de eerste twee bijeenkomsten besproken en konden de aanwezigen aangeven of ze met de ideeën aan de slag willen (speler), de kar willen trekken (aanvoerder) of op de hoogte willen blijven (supporter). Er werd breed ingetekend op concrete ambities rondom vitale sportaanbieders en omnisportaccommodaties, samenwerking met het onderwijs om de jeugd in beweging te krijgen en aangepast sporten voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Ook was er veel animo om samen te werken aan sport en bewegen voor ouderen, goede informatievoorziening over de sportmogelijkheden in Oldambt, financiële regelingen voor mensen met een krappe beurs en belangenbehartiging voor sportaanbieders.

Oldambtster Sportakkoord

De resultaten en samenwerkingsafspraken worden vastgelegd in het Oldambtster Sportakkoord, dat door alle betrokken partijen wordt ondertekend. Vanwege het coronavirus gebeurt dit niet fysiek, maar digitaal. Het Oldambtster Sportakkoord wordt vervolgens ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het aanvragen van het uitvoeringsbudget. Met dit geld kunnen de ambities uit het sportakkoord worden uitgevoerd.

Alsnog aanhaken?

Ook als u niet betrokken bent geweest, kunt u alsnog aanhaken bij het Oldambtster Sportakkoord. Aanhaken is interessant voor organisaties die iets willen met sport en gezondheid voor hun doelgroep, maar in het bijzonder voor Oldambtster sportaanbieders. Ondertekenaars van het Oldambtster Sportakkoord kunnen namelijk aanspraak maken op het gratis ondersteuningsaanbod voor sportaanbieders vanuit NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met sportformateurs Saskia Koers en Christa Hoeksema via sportakkoordoldambt@gmail.com voor meer informatie.