Negatief Bibob-advies zonnepark Finsterwolde

De initiatiefnemers van het zonnepark in Finsterwolde hebben vandaag gehoord dat de ingezette Bibob-procedure een negatief advies heeft opgeleverd. Dat betekent dat de plannen voor het zonnepark met de huidige onderliggende constructie niet door kunnen gaan. Daarover zijn ook de gemeenteraad van Oldambt, Dorpsbelangen Finsterwolde en inwoners die zich over het zonnepark hebben uitgesproken vandaag geïnformeerd.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema licht toe: ‘’Ik wil benadrukken dat dit advies los staat van de discussie over het zonnepark die door de raad volgende week zou worden gevoerd. Het college van Oldambt heeft zich unaniem uitgesproken voor een zonnepark op deze locatie in Finsterwolde. We hebben nou eenmaal een opgave in de energietransitie en het college blijft van mening dat een zonnepark op deze plek goed zou passen. Het negatieve Bibob-advies stelt het huidige initiatief  echter in een ander daglicht. Op basis van het Bibob-advies kunnen wij niet anders dan voornemen om de aanvraag te weigeren. Meer kan ik helaas niet over het Bibob-advies zeggen, omdat de wet ons daarover geheimhouding oplegt. Alleen de indieners van de aanvraag en het college, kennen de inhoud van het advies, maar mogen hierover slechts beperkt naar buiten treden. Ik wil alleen nog kwijt dat het Bibob-advies ruimte geeft om eventueel met een aangepast plan te komen, maar het is aan de initiatiefnemers of ze dat willen.”

Op maandag 17 juni zou de gemeenteraad zich uitspreken over de ruimtelijke inpassing van het zonnepark, naar aanleiding van een positief collegeadvies. Nu dit proces naar aanleiding van het Bibob-advies loopt, wordt dit agendapunt komende maandag waarschijnlijk van de raadsagenda gehaald.

Het zonnepark in Finsterwolde hield de gemoederen de afgelopen periode flink bezig. Tegenstanders spraken zich uit over de plannen en op de aanvraag werden 21 zienswijzen in gediend. Toch bleef het college bij haar standpunt. Wethouder Bard Boon gaf al eerder aan: “We hebben een opdracht van de raad om in te zetten op zonne-energie. Wat ons betreft is qua ruimtelijke aspecten dit een goede plek en kunnen we die twaalf hectare goed gebruiken om aan die opdracht te voldoen. Ook al kunnen we daarbij, hoe spijtig ook, niet alle inwoners tevreden stellen.”

Over Bibob

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan het bestuursorgaan een advies aanvragen bij het Bureau. Voor zonnepark Finsterwolde is door de gemeente een Bibob-procedure gestart. De initiatiefnemers hebben hier op verzoek van de gemeente aan meegewerkt door de benodigde informatie aan te leveren.