Oldambt is gastgemeente Vier 5 mei

Logo 4 en 5 mei

De gemeente Oldambt is in 2017 gastgemeente van de Stichting Vier 5 mei in de provincie Groningen. De stichting organiseert de viering van de vrijheid in de provincie Groningen. Jaarlijks benadert de stichting een gemeente om samen het programma rondom Vier 5 mei te vullen.

De Stichting heeft voor 2017 gemeente Oldambt benaderd. Ieder jaar wil de stichting de herdenking aansluiten bij de plaatselijke geschiedenis. Vorig jaar was Pekela gastgemeente. Toen stond de herdenking van het communistisch verzet centraal, 75 jaar na de Februaristaking. De staking ontstond uit verontwaardiging over de vervolging van de Joden. Het protest heeft de geschiedenis niet kunnen keren. Dat krijgt dit jaar de aandacht.

In het Oldambt ligt de nadruk op de Joodse geschiedenis. In Winschoten was een grote joodse gemeenschap van meer dan 400 mensen (10% van de bevolking). In 1942, toen overal in Nederland de Joden in grote getale naar Westerbork werden gedeporteerd, werden ook veel Winschoter Joden weggevoerd. Jaarlijks in november herdenken we hun gang naar het station. Dit jaar willen we vooral ook aandacht besteden aan de betekenis van de Joden voor de geschiedenis van het Oldambt door de eeuwen heen.

Activiteitenprogramma

Van 5 april tot 5 mei zullen er door een groot aantal organisaties uit de gemeente activiteiten worden georganiseerd. In de maart-editie van De Oldambtster stond hierover een uitgebreid overzicht verschijnen. Het programma Vier en 5 mei vindt u ook hier op onze website.

Filmpje Wensvlinders

Leerlingen van basisschool De Bouwsteen in Finsterwolde wensvlinders, met daarop een persoonlijke vrijheidswens. Op 5 mei worden deze vlinders vanaf Main Stage 'losgelaten' tijdens het ontsteken van het Bevrijdingsvuur, om 15.30 uur.  Filmpje van het maken van de wensvlinder vindt u op YouTube.

Geef vrijheid door!

Coördinatie activiteiten

De gemeente heeft het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt de opdracht gegeven de activiteiten de coördineren. Voor vragen kunt u daar terecht op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag door contact op te nemen met telefoonnummer 06 124 618 49 of een e-mail te sturen naar chcoldambt@gmail.com