Oldambt stelt plan van aanpak versterking 2020 vast

Het college van de gemeente Oldambt heeft in haar vergadering van 24 maart het plan van aanpak voor de versterkingsopgave vastgesteld. In het plan staat beschreven hoe de versterkingsoperatie eruit ziet en welke keuzes Oldambt heeft gemaakt. Na het toevoegen van 200 nieuwe panden bestaat de versterkingsopgave uit 485 adressen in de dorpen Nieuwolda, Nieuw Scheemda, ’t Waar, Oostwold, Scheemda en Midwolda. Deze panden worden door Nationaal Coördinator Groningen opgenomen en beoordeeld om te bepalen of ze versterkt moeten worden.

Verschuiving naar Midwolda en Oostwold

De 200 adressen komen naar voren uit het risicomodel (HRA) dat jaarlijks gebruikt wordt om te bepalen welke gebouwen een verhoogd of licht verhoogd risico hebben. “Naast een behoorlijk aantal nieuwe adressen in Nieuwolda, zien we ook een verschuiving naar het gebied rond Midwolda en Oostwold”, zegt versterkingswethouder Laura Broekhuizen. “Bovendien zien we nu voor het eerst huurwoningen terugkomen in de opgave. Daarover zijn we al in gesprek met woonstichting Groninger Huis.”

Focus op Nieuwolda

“We hebben er in ons plan voor gekozen om eerst verder te gaan met de woningen in Nieuwolda. Dit doen we omdat hier de meeste risicoadressen zijn en omdat we hier vorig jaar al gestart zijn met de eerste opnames, net als in de dorpen Nieuw Scheemda en ’t Waar. Dit betekent helaas wel dat we waarschijnlijk pas in 2021 kunnen starten met de opnames van de nieuwe adressen in Oostwold, Scheemda en Midwolda”, legt de wethouder uit. “Dit komt omdat er niet voldoende capaciteit is om alle gebouwen die nu in ons plan van aanpak staan in 2020 te voorzien van een versterkingsadvies.”

Plan van 2019 nog niet uitgevoerd

“Ondertussen loopt het onderzoek naar de 285 adressen uit ons plan van 2019 ook nog steeds”, zegt Broekhuizen. “Rond de zomer van 2019 zijn de eerste woningen pas opgenomen. Inmiddels zijn alle 285 adressen benaderd door Nationaal Coördinator Groningen voor een kennismakingsgesprek. In verband met het coronavirus zijn de daadwerkelijke opnames voorlopig wel opgeschort. We verwachten de eerste versterkingsadviezen in het tweede kwartaal van 2020. Pas dan weten we of er in Oldambt ook woningen versterkt moeten worden.”

Aantal adressen per dorp

In de onderstaande grafiek staat een overzicht van het aantal adressen met een (licht) verhoogd risicoprofiel per dorp in 2019 en 2020. In Nieuwolda, Oostwold, Scheemda en Midwolda is een toename van het aantal adressen te zien. In Nieuw Scheemda en ’t Waar blijft het aantal adressen gelijk.

Verlaging gaswinning heeft positief effect

“Op 31 maart kwam het nieuws naar buiten dat de verlaging van de gaswinning een positief effect heeft op de veiligheid in Groningen. Uit de nieuwste versie van de HRA blijkt namelijk dat er in het aardbevingsgebied geen gebouwen meer staan met een verhoogd risicoprofiel en dat er nog 80 tot 160 gebouwen zijn met een licht verhoogd risicoprofiel”, aldus wethouder Broekhuizen. “Dit nieuws heeft geen directe gevolgen voor de huidige versterkingsopgave en dus voor het plan van aanpak dat we als college hebben vastgesteld. Dat hebben we ook zo met het Rijk afgesproken: alle gebouwen die nu onderdeel zijn van de versterkingsoperatie worden opgenomen, beoordeeld en waar nodig versterkt.”

Planning

Het lokale plan van aanpak voor 2020 is nog niet definitief. Broekhuizen: “Het plan ligt nu bij Staatstoezicht op de Mijnen en gaat daarna ter vaststelling naar de gemeenteraad. Als dat is gebeurd, krijgen de eigenaren van de nieuwe panden een brief met informatie over het risicoprofiel van hun pand en de gevolgen daarvan.”

Het plan van aanpak

Hieronder kunt u het plan van aanpak downloaden en lezen: