Oldambt tekent convenant Actiecentrum Veiligheid en Zorg

De twaalf Groninger gemeenten en twaalf justitiële partners en zorginstellingen, die een regionaal samenwerkingsverband vormen, hebben op 29 mei het convenant ‘Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AVZ) Groningen’ ondertekend. De verschillende partners versterken elkaar, elk vanuit hun eigen deskundigheid en perspectief. Dit moet het oplossen van complexe problemen gemakkelijker maken.

Een van de taken van het AVZ Groningen is bewaken van afspraken en het organiseren van overleggen. De diverse partijen kunnen informatie uitwisselen over een cliënt en kunnen zij samen een persoonsgericht plan maken.

Intensieve samenwerking

Met het convenant verbinden alle partijen zich aan een intensieve en eenduidige manier van samenwerking. Hiermee kunnen zij cliënten met zeer complexe hulpvragen zo goed mogelijk helpen. Daarnaast moet het bijdragen aan het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

Nieuw is de nauwere samenwerking tussen veiligheid en zorg.

Ondertekenaars

Ondertekenaars van het convenant zijn de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde.

De zorg- en veiligheidsinstanties die tekenden: Dienst Justitiële Inrichtingen, GGD Groningen, Het Kopland, Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen, Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord, Lentis, Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Verslavingszorg Noord-Nederland.