Raad wordt meegenomen in varianten centrale huisvesting gemeente

Gisteren is onze gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom Poort van Winschoten, gebiedsontwikkeling en de centrale huisvesting van de gemeente. De raad is meegenomen in de besluitvorming van 2012 tot en met 2017 en de ontwikkelingen tot nu toe. Daarna zijn drie varianten voor de centrale huisvesting voorgelegd en besproken. De plannen worden nu verder verfijnd en de raadsleden kunnen vragen stellen. In mei-juni volgt een tweede technische avond voor de raad over dit onderwerp. De verwachting is dat de raad in juli een beslissing neemt over de plannen.

Uithangbord Gemeentehuis

Varianten centrale huisvesting gemeente

De drie varianten die zijn voorgelegd, zijn:

  1. Gebiedsaanpak Poort van Winschoten, renovatie van gemeentehuis en daarbij een deel nieuwbouw (raadsbesluit december 2017)
  2. Gebiedsaanpak Poort van Winschoten, sloop van onze bestaande gebouwen, historische gedeelte gemeentehuis blijft behouden, volledige nieuwbouw (in eigen beheer van de gemeente)
  3. Gebiedsaanpak Poort van Winschoten, sloop van onze bestaande gebouwen, historische gedeelte gemeentehuis blijft behouden, volledige nieuwbouw (huur)

Over de Poort van Winschoten

De Poort van Winschoten omvat het gebied vanaf de HEMA, het voormalige pand van de Kijkshop, het omliggende parkeerterrein, de bibliotheek en de afronding van Liefkenshoek. Centrale huisvesting voor de medewerkers van de gemeente is een onderdeel van de ontwikkeling van de Poort van Winschoten. Wij houden jullie op de hoogte van het besluit van onze gemeenteraad en de plannen voor het gebied.