Saneerwerkzaamheden brand Langestraat in Winschoten

Dinsdag 15 januari zijn de laatste asbesthoudende onderdelen schoongemaakt. Het gebied is gesaneerd en vrijgegeven. We willen een ieder bedanken voor hun inzet en medewerking.

De betroffen panden zijn afgezet met hekken en doeken. Wanneer de panden worden opgeruimd is op dit moment nog niet bekend en een verantwoordelijkheid van de pandeigenaren. Als hierover meer bekend is bij ons, dan informeren wij jullie hierover.