Uitbreiding OZC De Stuwe van start gegaan

Wethouder Bard Boon heeft maandagmiddag een starthandeling uitgevoerd voor de uitbreiding van Onderwijszorgcentrum (OZC) De Stuwe in Winschoten. De uitbreiding is nodig, omdat er niet genoeg lokalen zijn.

Wachtrij

Het tekort aan lokalen zorgt voor een wachtrij van ongeveer 15 leerlingen. “En dat aantal neemt toe”, zegt onderwijswethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt. “Meteen na de start van het OZC waren er al twee lokalen te weinig. Dat is destijds opgelost door de lerarenkamer op te splitsen en in te delen als twee theorielokalen. Maar nu moeten er extra lokalen worden gebouwd om de toenemende vraag naar speciaal onderwijs op te vangen.”

De Stuwe is een succes

De wachtrij die is ontstaan, komt mede door het succes van het Onderwijszorgcentrum. “De leerlingen die naar De Stuwe gaan komen niet alleen uit Oldambt”, zegt Bard Boon. “Bijna een derde van de leerlingen komt uit een andere gemeente.”

Vijf extra lokalen

Het Onderwijszorgcentrum krijgt vijf extra theorielokalen, goed voor 410 vierkante meter extra ruimte. Het is de bedoeling dat de uitbreiding voor de start van het nieuwe schooljaar klaar is.

Gebruikers

De Stuwe bestaat sinds 2013 en huisvest SBO Delta, De Meentschool, Bladergroenschool, NOVO, Accare, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Meldpunt Zorg en Overlast en de afdeling leerlingzaken van de gemeente Oldambt.