Update sloop oude bibliotheek

De sloop van de bibliotheek is in volle gang. Afgelopen weken is er vooral gewerkt aan de achterzijde. Deze week wordt ook aan voorzijde en gemeentehuiszijde steeds zichtbaarder (en hoorbaarder) gesloopt. In de loop van deze week komen ook de kranen die gebruikt zullen gaan worden.

Johan Modastraat dicht voor auto’s

Vanaf dinsdag 16 april is de Johan Modastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen een smalle voetgangers-/ fietsstrook blijft open.

De afzetting van het parkeerterrein tussen gemeentehuis en Hema is nu nog minimaal, deze wordt nog verder uitgebreid. Op de plattegrond ziet u welk deel uiteindelijk dicht gaat en waar u nog kunt komen.

Wat is er al gebeurd?

De afgelopen weken stonden in het teken van asbest verwijderen. Met trilboren zijn de gevelstenen rond de kozijnen verwijderd om daarna de asbesthoudende materialen te verwijderen. Daarmee is gestart aan de achterzijde van het gebouw. Nu zijn de voorzijde en de gemeentehuiszijde aan de beurt.

Wanneer is het klaar?

De werkzaamheden verlopen volgens planning. Dat betekent dat de sloop naar verwachting eind mei klaar is.

Toelichting plattegrond: Beperkt begaanbaar betekent hier: alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Op cruciale momenten tijdens de sloop gaat de Johan Modastraat wél tijdelijk volledig dicht. Met borden wordt dat dan aangegeven.