Afronding Poort van Winschoten zonder HEMA

Gemeente Oldambt gaat de plannen voor de afronding van het stadshart van Winschoten (de Poort van Winschoten) verder uitwerken zonder het pand van de HEMA aan de Langestraat 1. Na een intensief traject is er helaas geen overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de franchisenemer van de HEMA in Winschoten.

Streven

Het streven van de gemeente was om dit pand mee te nemen in de complete uitwerking van de Poort van Winschoten. Met het besluit van het college om verder te gaan zonder de HEMA, is er in ieder geval duidelijkheid voor alle andere betrokken ondernemers en inwoners. Ook komt er duidelijkheid wat betreft de sloop van de voormalige bibliotheek en de voormalige supermarkt achter de HEMA. De gemeente heeft nog gekeken of deze panden een nieuwe functie konden krijgen. Uit berekeningen blijkt echter dat de kosten te hoog zijn om de panden te laten voldoen aan de eisen van nu. Vooral als de gemeente dit afzet tegen de investering van het huidige plan voor de Poort van Winschoten, waarmee de complete metamorfose van de binnenstad kwalitatief wordt afgerond.

Wat pakken we nu aan

Onderdelen die nu verder worden uitgewerkt zijn de herinrichting van het openbaar gebied aan de Johan Modastraat, het realiseren van stadswoningen en het centraal huisvesten van ambtenaren door het creëren van nieuwe kantoorruimte. De gemeente wil deze ruimte creëren naast en achter de HEMA en in de voormalige Kijkshop. Op de voormalige locatie van ING Bank aan de Langestraat, komt nieuwe bebouwing zodat het winkelfront weer ‘dicht’ is.

Vervolg

De gemeente kan nu dus concreet aan de slag met de Poort van Winschoten. Een projectgroep gaat de variant zonder de HEMA verder vormgeven en gaat hier een planning aan hangen. Omwonenden, gebruikers van de voormalige bieb en betrokken ondernemers worden voor het vervolgtraject zorgvuldig meegenomen in het proces.