Denk mee over de toekomst van het gebied rondom de A7 en N33

Samen met de gemeenten Midden-Groningen en Veendam en de provincie Groningen hebben we nagedacht over de toekomst van het gebied rondom de A7/N33. Hiervoor hebben we input opgehaald van inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties tijdens gesprekken en workshops. Met als resultaat een gezamenlijk, regionaal ruimtelijk-economisch perspectief. Dit perspectief leggen we nu voor aan de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen. Eigenlijk aan eenieder die een reactie wil geven op het perspectief. Met deze reacties willen we het perspectief verder aanscherpen en uitwerken.

Een sterke regio

We willen een sterke en aantrekkelijke regio zijn voor inwoners, ondernemers, agrariërs, organisaties, instellingen, toeristen en recreanten. Eigenlijk voor iedereen die woont, werkt, onderneemt of onze regio bezoekt. Dat willen we nu zijn, morgen, volgend jaar en ook over 15 jaar. Wat maakt het gebied rondom de A7/N33 nu aantrekkelijk en sterk? Daar hebben we als gemeenten en provincie gezamenlijk onderzoek naar gedaan en over gesproken met verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit is vertaald naar een eerste versie voor een gezamenlijk, ruimtelijk-economisch perspectief voor de A7/N33-regio.

Denkrichtingen

De gemeenten en provincie zien veel kansen om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in deze regio te stimuleren, onder andere vanwege de goede verbindingen. Zij denken dat het gebied zich tussen nu en 2040 op drie manieren verder kan ontwikkelen.

 • Door het behouden en waar mogelijk versterken van de eigenschappen van het landschap. Denk aan groene ruimtes, plekken waar het landschap kan worden hersteld en/of behouden en ruimte voor de (kringloop)landbouw.
 • Door ontwikkelingsmogelijkheden voor het combineren van wonen en werken. Denk aan vrijkomende agrarische erven als economische broedplaatsen, het veranderen en verbeteren van verouderde bedrijventerreinen (die dicht op de woonwijken liggen) en het verder ontwikkelen van stations- en centrumlocaties.
 • Door het maken van regionaal ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen:
  1. bestaande bedrijventerreinen opnieuw inrichten;
  2. het versterken en intensiveren van vier industrie-energieknooppunten;
  3. benutten van restruimte op bestaande bedrijventerreinen;
  4. het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen voor bedrijven van 3 tot 10 hectare;
  5. een onderzoek starten naar een plek en draagvlak voor één of meer nieuwe bedrijven die kavels vragen van meer dan 20 hectare.

Door dit als gemeenten en provincie samen te doen (en dus over de gemeente grenzen heen te kijken), versterken we onze regio. Een regio waar ontwikkelingen in landschap, leefbaarheid en economie worden gecombineerd.

Hoe ziet u de toekomst van het gebied rondom de A7 en N33?

Tussen nu en februari 2022 willen we graag zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties de gelegenheid geven om op dit perspectief te reageren.

Reageren kan online via stemvanprovinciegroningen.nl. Daarnaast worden er begin volgend jaar ook informatieavonden georganiseerd. Meer informatie over het perspectief vindt u op de website van de provincie Groningen. Hier worden ook de datums en locaties van de informatieavonden bekend gemaakt.

U kunt ook de animatie over het perspectief bekijken.