Europees Openbare aanbesteding ‘Innemen en verwerken van Groenafval en Slootruigte'

De gemeente Oldambt wil de opdracht voor het innemen en verwerken van groenafval en slootruigte middels een raamovereenkomst in de markt zetten. De opdracht is vergelijkbaar aan de vorige uitvraag van 2015. De volledige opdracht wordt het innemen en verwerken van berm- en slootafval, snoeiafval en takken en groenafval vermengd met grond uit plantvakken. Daarnaast is ook het verwerken van invasieve exoten onderdeel van de raamovereenkomst.

De buitendienst brengt het afval met eigen vrachtwagen naar een verwerkingslocatie of naar een overslaglocatie inclusief weegbrug.

Belangstelleden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.