Europees Openbare aanbesteding ‘Reinigen van kolken, gemalen en randvoorzieningen’

De nieuwe opdracht wordt in deze aanbesteding als overheidsopdracht in de markt gezet. Dit houdt in dat de partij een opdracht ontvangt van de gemeente voor het uitvoeren van de reiniging van kolken, (mini)gemalen en randvoorzieningen. De opdracht bestaat uit jaarlijks 1,5 keer alle kolken binnen de gemeente reinigen.

Naast kolken moeten ook de (mini)gemalen en de gemalen bij de randvoorzieningen 1x per jaar gereinigd worden. De randvoorzieningen moeten ook gereinigd worden. De opdrachtnemer moet gedurende de contractperiode 2x de bergbezinkbakken reinigen (afhankelijk van de contractduur).

Daarnaast maakt het incidenteel reinigen en inspecteren van de riolen onderdeel uit van deze overeenkomst. De aanbestedende dienst heeft de afgelopen jaren een groot deel van haar riolering vernieuwd of gereinigd en geïnspecteerd. Het is daarom niet noodzakelijk jaarlijks een deel te reinigen/ inspecteren. Daarom is ervoor gekozen incidentele reiniging en inspectie in deze overeenkomst onder te brengen. Het gaat in dit geval om een ondergeschikt onderdeel, het hoofdbestanddeel van de opdracht bestaat uit het reinigen van kolken en (mini)gemalen en randvoorzieningen.

Belangstelleden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.