Gemeente Oldambt doet onderzoek naar Opgroeien in een Kansrijke Omgeving in samenwerking met middelbare scholen en Noorderpoort

Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Opgroeien in deze omgeving (OKO) maakt ook de kans kleiner dat zij gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. Met OKO werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van de positieve leefomgeving voor jongeren: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring (peergroep) en in de vrije tijd.

Met 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)' werken gemeenten op een onderbouwde wijze aan het verbeteren van het welbevinden van jongeren en aan het voorkomen van het gebruik van alcohol, drugs en tabak door jongeren. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving is een Nederlandse aanpak, die gebaseerd is op de uitgangspunten van het IJslandse preventiemodel, aangevuld en aangepast voor de Nederlandse context.

De gemeente Oldambt heeft GGD Groningen gevraagd om jongeren uit de gemeente te ondervragen over hun mentale gezondheid, leefstijl en aspecten in hun omgeving die deel van invloed zijn daarop.

Gemeente Oldambt heeft afgelopen voorjaar middelbare scholen benaderd met de vraag of zij een vragenlijst willen uitzetten onder hun leerlingen in klas 2 en 4. Ook het Noorderpoort in Winschoten legt deze vragenlijst voor aan hun leerlingen uit de eerste klas. De scholen die deelnemen doen dit gedurende de maand oktober.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, leeftijdgenoten, ouders en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar website met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan de OKO Gezondheidsmonitor jeugd

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

De gemeente en de GGD voeren deze monitor tweejaarlijks uit. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl

Meer informatie over Opgroeien in een Kansrijke Omgeving vindt u op https://www.trimbos.nl/aanbod/opgroeien-in-een-kansrijke-omgeving/over-o...