Inkoopprocedure begeleiding Wmo voortgezet met ruim aantal inschrijvers

De gemeenten Oldambt, Pekela en Stadskanaal zijn gezamenlijk een inkoopprocedure gestart voor de begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Na een uitspraak van de rechter hebben de gemeenten de inkoopdocumenten geoptimaliseerd. Geïnteresseerde partijen werden uitgenodigd om zich in te schrijven voor 2 mei 10.00 uur. Op dit moment is helder dat 40 partijen zich hebben ingeschreven. Dit is meer dan het huidige aantal partijen met een contract. Wethouder Gert Engelkens, penvoerder inkoopprocedure, is daar tevreden mee: “We bieden een net tarief en goede voorwaarden ik ben dan ook blij met dit mooie aantal inschrijvers.”

Zorgvuldig proces

Ter voorbereiding op de procedure zijn er onder andere verschillende bijeenkomsten geweest met zorgaanbieders om informatie en input op te halen. Dit waren prettige en constructieve bijeenkomsten. Om te zorgen dat ook de tarieven reëel waren is een gespecialiseerd bureau ingeschakeld die samen met gemeenten een voorstel hebben voorbereid waarop zorgaanbieders in een zogenoemde consultatie hebben kunnen reageren.

De komende periode gaan de gemeenten de inschrijvingen verder beoordelen om daarna vast te stellen welke zorgaanbieders daadwerkelijk voldoen aan de gestelde voorwaarden en in aanmerking komen voor een contract. Dit wordt eind mei bekend.

Continuering begeleiding

Een klein aantal huidige aanbieders heeft om wisselende reden besloten niet meer in te schrijven op deze procedure. De uitkomst van de aanbesteding wordt door de gemeenten met de cliënten gecommuniceerd wanneer alle nieuwe partijen bekend zijn. Cliënten kunnen dan een keuze maken uit de nieuwe partijen. Tot het moment van overdracht verandert er voor deze inwoners niets en blijven zij hun begeleiding ontvangen van de huidige aanbieder.

Inwoners die worden begeleid door een gecontracteerde aanbieder die ook straks een contract gegund krijgt, blijven sowieso bij dezelfde zorgaanbieder en begeleider.