Inventarisatie karakteristieke panden in Bad Nieuweschans

Wij zijn bezig karakteristieke panden in Oldambt te inventariseren. Dat begon enkele jaren geleden in het buitengebied. Daar zijn bij de opstelling van het bestemmingsplan Buitengebied zo’n 270 objecten als karakteristiek in het bestemmingsplan opgenomen. Vervolgens kwamen het centrum van Winschoten, Midwolda en Oostwold, Winschoten Noord (Parkwijk, Bloemenbuurt, Zeeheldenbuurt en Stadspark), Nieuw-Scheemda, ’t Waar,  Nieuwolda en De Kamp en Eextahaven aan de beurt. Nu gaan we aan de slag met Bad Nieuweschans, waarbij we ook inwoners, belanghebbenden en vertegenwoordigers van lokale (historische) verenigingen willen betrekken via een werkgroep.

De lijst van karakteristieke objecten telt inmiddels ruim 700 objecten. Het merendeel is bewoond, maar op de lijst staan bijvoorbeeld ook transformatorhuisjes en school- en verenigingsgebouwen. Wat deze objecten gemeen hebben, is dat zij een cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige waarde hebben en deel uitmaken van de rijke bouwhistorie van onze gemeente.

Wij zijn trots op ons erfgoed: de herenboerderijen, de mooie villa’s, de onder architectuur gebouwde woningen, de landarbeiderswoningen. Monumenten en andere historisch waardevolle gebouwen geven ons gebied en onze kernen karakter en identiteit. Ze geven ons een beeld van onze geschiedenis en vertellen ons het verhaal van ons verleden.

Wij willen zuinig zijn op ons cultureel erfgoed en dit bewaren voor de toekomst. Niet door ontwikkelingen op slot te zetten. Wel door bewust met ons erfgoed om te gaan. We doen dat door naast de vele rijksmonumenten die onze gemeente telt, ook karakteristieke objecten te beschermen. Dat doen we door ze op te nemen in bestemmingsplannen.

Bad Nieuweschans

De gemeente is bezig met het opstellen van een “bestemmingsplan met verbrede reikwijdte”, een pilot omgevingsplan, voor Bad Nieuweschans. In dat kader gaan we de karakteristieke objecten inventariseren. Dat wordt gedaan in samenwerking met adviesbureau Libau en met de inbreng van lokale (historische) verenigingen en met betrokken inwoners.

Een werkgroep van ongeveer 12 personen gaat naar verwachting in de eerste week van oktober tijdens een avondbijeenkomst de door Libau opgestelde werklijst karakteristieke objecten bespreken en bepalen welke objecten in aanmerking komen om met de aanduiding ‘karakteristiek’ in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Ook u kunt hieraan meehelpen door uwzelf aan te melden voor deze werkgroep. Houdt er rekening mee dat er plaats is voor 12 personen, vol is vol.

Eigenaren/bewoners van een karakteristiek pand gaan we tijdig en rechtstreeks informeren, zodat zij in de periode van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan de mogelijkheid hebben om een zienswijze in te dienen.

Aanmelden voor de werkgroep

Wilt u zich aanmelden voor deze werkgroep of wilt u aanvullende informatie, neem dan contact op met Rick Brinks, beleidsmedewerker erfgoed bij de gemeente Oldambt (0597 48 20 00 of info@gemeente-oldambt.nl). U kunt zich tot uiterlijk maandag 17 september 2018 voor deze werkgroep aanmelden.