Inwoners kunnen gemeenteraad Oldambt ontmoeten in Bad Nieuweschans

Raadsleden gaan woensdag 22 juni in gesprek met de inwoners van de gemeente in dorpshuis De Akkerschans. Dit gebeurt tijdens de tweede editie van Ontmoet uw Gemeenteraad.

Op het programma staan onder andere presentaties van het 5-dorpenplan en de gebiedsgerichte aanpak. Na de pauze krijgt de bevolking via ‘De Zeepkist’ de mogelijkheid om met alle aanwezige raadsleden dingen delen die voor hen belangrijk zijn in hun woon- en leefomgeving. Aansluitend kan aan tafeltjes met raadsleden worden gesproken.

Ontmoet uw Gemeenteraad komt voort uit de nieuwe vergaderstructuur die de gemeenteraad sinds begin vorig jaar gebruikt. Doel hiervan is om de politiek dichter bij de burger te brengen. Door de Covid 19-pandemie kon er tot nu toe één Ontmoet uw Gemeenteraad worden gehouden. Vorig jaar november waren de raadsleden onder de indruk van de initiatieven van de inwoners van Heiligerlee.

Overigens is de naam Ontmoet uw Gemeenteraad nog niet definitief. Op 22 juni staat er ook een bus waarin bezoekers hun suggestie kunnen indienen. Raadsleden kiezen daarna een definitieve naam.

Het programma is specifiek gericht op Bad Nieuweschans en de dorpen daarom heen, maar iedereen uit de gemeente Oldambt is welkom.

De bijeenkomst wordt gehouden in dorpscentrum De Akkerschans, Bunderweg 14 te Bad Nieuwerschans. Het programma begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Inwoners die zeker willen zijn van een plek op de Zeepkist kunnen zich tot en met maandag 20 juni aanmelden via griffie@gemeente-oldambt.nl

Na de zomer staan er voor dinsdag 20 september en dinsdag 1 november nieuwe edities van Ontmoet uw Gemeenteraad gepland. Buurt- en wijkverenigingen die de gemeenteraad graag een keer willen ontmoeten kunnen zich melden bij de griffie; griffie@gemeente-oldambt.nl