Nieuwe woningen vanaf 1 juli 2018 aardgasvrij

Vanaf 1 juli 2018 mogen er geen nieuwe woningen meer worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Dit betekent dat gemeente Oldambt vanaf dat moment geen vergunningen meer verleent voor het bouwen van nieuwe woningen of kleine bedrijven met een aardgasaansluiting.

Aardgasaansluitingen verdwijnen

Dat aardgasaansluitingen in de nieuwbouw uiteindelijk gaan verdwijnen, is inmiddels al een tijd duidelijk. De zichtbare gevolgen van de gaswinning in onze provincie laten zien dat we af moeten van het gebruik van aardgas. Geen nieuwe gebouwen aansluiten op aardgas lijkt vanzelfsprekend. Toch worden er nog steeds veel nieuwe gebouwen op aardgas aangesloten.

Wetswijziging

De Tweede Kamer heeft via een amendement op de Wet voortgang energietransitie de gasaansluitplicht voor kleingebruikers (woningen en kleine bedrijven) bij nieuwbouw geschrapt. Omdat netbeheerders alleen wettelijke taken mogen uitvoeren, betekent deze wetswijziging een verbod op aardgas bij nieuwbouw.

Wat betekent dit voor de vergunningaanvraag?

Vergunningaanvragen voor nieuwbouw mét een op gas gestookte ruimteverwarming kunnen tot en met 30 juni 2018 bij ons worden ingediend. Aanvragen die vanaf 1 juli worden ingediend, worden geweigerd. Lopende aanvragen of al verleende vergunningen hoeven niet aangepast te worden. Ook bij woningsplitsing mag de netbeheerder de nieuwe aansluiting(en) niet realiseren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan kunt u terecht op de volgende websites:

Lees hier meer over het amendement van de Tweede Kamer;

Lees hier meer over het de afschaffing van de gasaansluiting in de factsheet van de Rijksoverheid;

Lees hier meer over de energietransitie.