De Oldambtster

De gemeentelijke informatiekrant De Oldambtster is een uitgave van de gemeente Oldambt. De krant verschijnt maandelijks en wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeente Oldambt. In de maanden juli en augustus verschijnt de krant niet.

Inleveren kopij en verschijningsdata

Deadline inleveren kopij,                                            foto's, advertenties                                                                 Verschijningsdata                                              Oldambtster                                                                      
Maandag 2 september 2019 Woensdag 25 september 2019
Dinsdag 1 oktober 2019 Woensdag 23 oktober 2019
Vrijdag 1 november 2019 Woensdag 20 november 2019
Maandag 2 december 2019 Woensdag 18 december 2019


Teksten die na de hierboven vermelde data binnenkomen kunnen niet meer worden geplaatst in de krant.

Aanleveren kopij voor De Oldambtster

Voor De Oldambtster kunt u teksten/kopij van uw vereniging, instelling, club, bedrijf of organisatie met foto’s  sturen naar de redactie: de-oldambtster@gemeente-oldambt.nl of via de post naar Gemeente Oldambt t.a.v. Redactie De Oldambtster, Postbus 175, 9670 AD Winschoten. In principe worden aangeleverde teksten en foto’s geplaatst. Gezien het beperkte aantal redactiepagina’s kan echter geen plaatsingsgarantie worden geven.

De sluitingsdata voor het aanleveren van kopij wordt telkens tevens in het colofon op de achterpagina van De Oldambtster vermeld.

Foto’s

Foto’s dienen een bestandsgrootte te hebben van minimaal 300 Kb. De foto’s dienen voor verzending naar de redactie te worden voorzien van een naam van het onderwerp. Dus niet met nummers van de foto’s van de camera waarmee de foto wordt gemaakt. Eventueel ook de naam van de fotograaf daarbij vermelden.

Ten behoeve van de kwaliteit graag foto’s aanleveren die zijn gemaakt met een camera en niet met een smartphone. De foto’s gemaakt met een smartphone laten veelal te wensen over. Met name als deze binnen, bij kunstlicht zijn gemaakt.

Teksten

Voor aangeleverde teksten geldt qua omvang een maximum van 500 woorden. Bij teksten van meer dan circa 100 woorden wordt u verzocht gebruik te maken van tussenkopjes ten behoeve van de leesbaarheid van het artikel. De sluitingsdatum voor elke uitgave wordt tevens in het colofon op de achterpagina van De Oldambtster vermeld. Wijzigingen in reeds eerder geplaatste advertenties of nieuwe advertenties dienen te worden gezonden aan de heer Ronald Nonnekes van de NDC Media, e-mail: ronald.nonnekes@ndcmediagroep.nl, telefoon (06) 52 30 69 89.

Huis-aan-huis verspreiding

Voor de gebieden in de gemeente waar geen huis-aan-huis bladen worden bezorgd, is bezorging per post mogelijk. Woont u in een buitengebied waar geen huis-aan-huis verspreiding plaatsvindt  en wilt u de krant per post ontvangen? Dan is het de eenvoudigste manier om een e-mail te sturen naar info@gemeente-oldambt.nl met uw naam en adresgegevens.

Adverteren

Wijzigingen in reeds eerder geplaatste advertenties of nieuwe advertenties dienen te worden gezonden aan de heer Ronald Nonnekes van de NDC Media, e-mail: ronald.nonnekes@ndcmediagroep.nl, telefoon (06) 52 30 69 89.

Oldambtsters

Alle Oldambtsters van 2019

Alle Oldambtsters van 2018

Alle Oldambtsters van 2017

Vragen

Voor vragen over de Oldambtster kunt u contact opnemen met de gemeente Oldambt.

Bezorgklachten/Afhaalpunten

Heeft u De Oldambtster niet ontvangen? In dat geval kunt u uw klacht doorgeven aan verspreidingsbureau Santibri Axender in Veendam door een e-mail te sturen naar klachten@santibri-axender.nl of telefonisch contact met hen op te nemen: (0598) 63 17 17.

U kunt de Oldambtster ook afhalen bij de de volgende winkels en instellingen.

COOP Supermarkt Stuut

Hoofdstraat 41

Bad Nieuweschans

COOP Supermarkt

Vredesplein 1

Beerta

SPAR Supermarkt

Hoofdweg 123

Finsterwolde

Extra Markt Dagwinkel

Hoofdweg 159

Midwolda

SPAR supermarkt

Hoofdstraat 6 

Nieuwolda

Hesseling Mechanisatie

Polderweg 26

Oostwold

Primera Scheemda

Stationsstraat 6

Scheemda

Jumbo Scheemda

Diepswal 3

Scheemda

Supermarkt Bulder & Co

Hoofdweg 92

Westerlee

Albert Heijn supermarkt

Beertsterweg 1D

Winschoten

Gemeentehuis Oldambt

Johan Modastraat 6

Winschoten

Woonzorgcentrum De Renselheerdt

Parklaan 1

Winschoten

Stationsgebouw

Stationsweg 27

Winschoten

Cultuurhuis De Klinker

Mr. D.U. Stikkerlaan 251

Winschoten

Regiokantoor NDC Mediagroep

Venne 131

Winschoten

PLUS Markt Veenstra

Jachtlaan 11

Winschoten

SPAR Supermarkt Stuiver

Amstelstraat 1

Winschoten