De Oldambtster

De gemeentelijke informatiekrant De Oldambtster is een uitgave van de gemeente Oldambt. De krant verschijnt maandelijks en wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeente Oldambt. In de maanden juli en augustus verschijnt de krant niet.

Inleveren kopij en verschijningsdata

Deadline inleveren kopij, foto's, advertenties Verschijningsdata Oldambtster
Vr. 5 oktober 2018 Wo. 24 oktober 2018
Vr.  2 november 2018 Wo. 21 november 2018
Ma. 2 december 2018 Wo. 19 december 2018
Di. 2 januari 2019 Wo. 23 januari 2019
Vr. 1 februari 2019 Wo. 20 februari 2019
Vr. 1 maart 2019 Wo. 20 maart 2019
Ma. 1 april 2019 Wo. 24 april 2019
Vr. 3 mei 2019 Wo. 22 mei 2019
Ma. 3 juni 2019 Wo. 19 juni 2019
Ma. 2 september 2019 Wo. 25 september 2019
Di. 1 oktober 2019 Wo. 23 oktober 2019
Vr. 1 november 2019 Wo. 20 november 2019
Ma. 2 december 2019 Wo. 18 december 2019

Teksten die na de hierboven vermelde data binnenkomen kunnen niet meer worden geplaatst in de krant

Aanleveren kopij voor De Oldambtster

Voor De Oldambtster kunt u teksten/kopij van uw vereniging, instelling, club, bedrijf of organisatie met foto’s  sturen naar de redactie: de-oldambtster@gemeente-oldambt.nl of via de post naar Gemeente Oldambt t.a.v. Redactie De Oldambtster, Postbus 175, 9670 AD Winschoten. In principe worden aangeleverde teksten en foto’s geplaatst. Gezien het beperkte aantal redactiepagina’s kan echter geen plaatsingsgarantie worden geven.

De sluitingsdata voor het aanleveren van kopij wordt telkens tevens in het colofon op de achterpagina van De Oldambtster vermeld.

Foto’s

Foto’s dienen een bestandsgrootte te hebben van minimaal 300 Kb. De foto’s dienen voor verzending naar de redactie te worden voorzien van een naam van het onderwerp. Dus niet met nummers van de foto’s van de camera waarmee de foto wordt gemaakt. Eventueel ook de naam van de fotograaf daarbij vermelden.

Ten behoeve van de kwaliteit graag foto’s aanleveren die zijn gemaakt met een camera en niet met een smartphone. De foto’s gemaakt met een smartphone laten veelal te wensen over. Met name als deze binnen, bij kunstlicht zijn gemaakt.

Teksten

Voor aangeleverde teksten geldt qua omvang een maximum van 500 woorden. Bij teksten van meer dan circa 100 woorden wordt u verzocht gebruik te maken van tussenkopjes ten behoeve van de leesbaarheid van het artikel. De sluitingsdatum voor elke uitgave wordt tevens in het colofon op de achterpagina van De Oldambtster vermeld. Wijzigingen in reeds eerder geplaatste advertenties of nieuwe advertenties dienen te worden gezonden aan de heer Ronald Nonnekes van de NDC Media, e-mail: ronald.nonnekes@ndcmediagroep.nl, telefoon (06) 52 30 69 89.

Huis-aan-huis verspreiding

Voor de gebieden in de gemeente waar geen huis-aan-huis bladen worden bezorgd, is bezorging per post mogelijk. Woont u in een buitengebied waar geen huis-aan-huis verspreiding plaatsvindt  en wilt u de krant per post ontvangen? Dan is het de eenvoudigste manier om een e-mail te sturen naar info@gemeente-oldambt.nl met uw naam en adresgegevens.

Adverteren

Wijzigingen in reeds eerder geplaatste advertenties of nieuwe advertenties dienen te worden gezonden aan de heer Ronald Nonnekes van de NDC Media, e-mail: ronald.nonnekes@ndcmediagroep.nl, telefoon (06) 52 30 69 89.

Oldambtsters

Alle Oldambtsters van 2018

Alle Oldambtsters van 2017

Alle Oldambtsters van 2016

Vragen

Voor vragen over de Oldambtster kunt u contact opnemen met de gemeente Oldambt.

Bezorgklachten?

Heeft u De Oldambtster niet ontvangen? In dat geval kunt u uw klacht doorgeven aan verspreidingsbureau Santibri Axender in Veendam door een e-mail te sturen naar klachten@santibri-axender.nl of telefonisch contact met hen op te nemen: (0598) 63 17 17.