De Oldambtster

De gemeentelijke informatiekrant De Oldambtster is een uitgave van de gemeente Oldambt. De krant verschijnt maandelijks en wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeente Oldambt. In de maanden juli en augustus verschijnt de krant niet. Voor de gebieden in de gemeente waar geen huis-aan-huis bladen worden bezorgd, is bezorging per post mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Oldambt.

Inleveren kopij, foto’s, advertenties /verschijningsdata 2018

Inleveren tekst / advertenties uiterlijk op

Verschijningsdata De Oldambtster

vrijdag 2 februari

woensdag 28 februari

vrijdag 2 maart

woensdag 21 maart

dinsdag 3 april

woensdag 2 mei

vrijdag 4 mei

woensdag 23 mei

vrijdag 1 juni

woensdag 20 juni

maandag 3 september

woensdag 19 september

vrijdag 5 oktober

woensdag 24 oktober

vrijdag 2 november

woensdag 21 november

maandag 3 december

woensdag 19 december

Bovengenoemde data worden ook vermeld in het colofon op de achterpagina van De Oldambtster.

Aanleveren kopij voor De Oldambtster

U kunt teksten/kopij van uw vereniging, instelling, club, bedrijf of organisatie met foto’s  sturen naar de redactie: de-oldambtster@gemeente-oldambt.nl of via de post naar Gemeente Oldambt ter attentie van; Redactie De Oldambtster, Postbus 175, 9670 AD Winschoten. In principe worden aangeleverde teksten en foto’s geplaatst. Gezien het beperkte aantal redactiepagina’s kan echter geen plaatsingsgarantie worden geven.

Foto’s

Foto’s dienen een bestandsgrootte te hebben van minimaal 500 Kb. De foto’s dienen voor verzending naar de redactie te worden voorzien van een naam van het onderwerp. Eventueel ook de naam van de fotograaf daarbij vermelden. Ten behoeve van de kwaliteit graag foto’s aanleveren die zijn gemaakt met een camera en niet met een smartphone. De foto’s gemaakt met een smartphone laten veelal te wensen over. Met name als deze binnen, bij kunstlicht zijn gemaakt.

Teksten

Voor aangeleverde teksten geldt qua omvang een maximum van 500 woorden. Bij teksten van meer dan circa 100 woorden wordt u verzocht gebruik te maken van tussenkopjes ten behoeve van de leesbaarheid van het artikel. De sluitingsdatum voor elke uitgave wordt tevens in het colofon op de achterpagina van De Oldambtster vermeld. Wijzigingen in reeds eerder geplaatste advertenties of nieuwe advertenties dienen te worden gezonden aan de heer Ronald Nonnekes van de NDC Media, e-mail: ronald.nonnekes@ndcmediagroep.nl, telefoon (06) 52 30 69 89.

Oldambtsters

Alle Oldambtsters van 2018

Alle Oldambtsters van 2017

Alle Oldambtsters van 2016

Vragen

Voor vragen over de Oldambtster kunt u contact opnemen met de gemeente Oldambt.

Bezorgklachten?

Deze kunt u doorgeven aan Santibri 0598 - 63 17 17 of via e-mail: info@santibri.nl