Opvang statushouders in Emmaheerdt en Renselheerdt

Als gemeente zijn wij wettelijk verplicht om statushouders op te vangen. Op basis van onze grootte moeten wij ieder jaar een aantal statushouders woonruimte aanbieden. Aanvullend moeten we nu extra statushouders huisvesten vanwege de opvangcrisis in Nederland.

Op dit moment hebben wij twee locaties waar we een aantal statushouders gaan huisvesten.

Emmaheerdt

Aedifica, de eigenaar van de Emmaheerdt, gaat op de tweede verdieping van de Emmaheerdt woonruimte verhuren aan statushouders. Daarbij gaat het om veertien appartementen in de oude LTS school. De huurovereenkomst(en) die Aedifica afsluit met de statushouder(s) zijn voor de duur van één jaar.

Na afloop van die termijn kan de huurovereenkomst worden verlengd voor onbepaalde tijd indien de statushouder zich als een goed huurder heeft gedragen.

Renselheerdt

Daarnaast wordt op dit moment voormalig verzorgingstehuis Renselheerdt anti-kraak bewoond. Daar zijn ook nog lege ruimtes die Woonzorg voor een korte periode ter beschikking stelt. Dit gaat om kamers voor 23 statushouders en dit duurt tot 1 oktober 2022. 

Na deze periode zullen de statushouders worden gehuisvest in Emmaheerdt of in beschikbare woningen van woningcorporaties in onze gemeente.

Begeleiding

Sociaal Werk Oldambt (SWO) zal de statushouders gaan begeleiden. SWO is in onze gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting en begeleiding van statushouders. Hierbij valt te denken aan praktische begeleiding om mensen wegwijs te maken bij de instanties, hulp te bieden bij het aanvragen van een uitkering enzovoort.

Inloopbijeenkomst

Voor omwonenden hebben wij een inloopbijeenkomst georganiseerd op 11 augustus van 19.30 uur tot 21.00 uur. Zij zijn hiervoor per brief uitgenodigd. Bent u omwonend en heeft u geen brief gehad? Neem dan contact met ons op via info@gemeente-oldambt.nl of bel (0597) 48 20 00.