Ter inzagelegging proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad

De burgemeester van de gemeente Oldambt maakt bekend dat er een afschrift van het proces-verbaal P22-2 voor een ieder ter inzage is gelegd bij de receptie van het gemeentehuis, Johan Modastraat 6, te Winschoten.

Dit proces-verbaal bevat de uitslag van de op woensdag 21 maart 2018 gehouden gemeenteraadsverkiezing. De terinzagelegging wordt beëindigd, zodra over de toelating van de gekozen leden is beslist.

Winschoten, 23 maart 2018

De burgemeester,

P. Smit

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad Oldambt (deze link opent een pdf-bestand).