Ter inzagelegging processen-verbaal van de gemeenteraadsverkiezing 2018

De burgemeester van Oldambt maakt het volgende bekend:

Van de op woensdag 21 maart 2018 gehouden verkiezing van de leden van de raad, worden kopieën van de volgende documenten voor eenieder ter inzage gelegd bij de receptie in de centrale hal van het gemeentekantoor aan de Johan Modastraat 6 in Winschoten:

  • Processen-verbaal N-10 van de stembureaus over de stemming en de stemopneming;
  • Proces-verbaal N-11 over het vaststellen van het aantal stemmen in de gemeente.

Inzage in de hierboven vermelde documenten is mogelijk vanaf vrijdag 23 maart 2018 tot het moment dat de raad heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden. Dit kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, die u terug kunt vinden op de website. Op vrijdag 23 maart 2018 is het gemeentehuis ter gelegenheid van de zittingen van het hoofd- en centraal stembureau geopend vanaf 8.00 uur.

De zittingen van het hoofd- en centraal stembureau vinden plaats op vrijdag 23 maart 2018 om 10.00 uur in de voormalige raadszaal van het gemeentehuis aan de Johan Modastraat 6 in Winschoten.

Winschoten, 22 maart 2018

De burgemeester van Oldambt,

P. Smit