Thematafels NPG Oldambt

In juni organiseerden we een aantal thematafels om verder te praten over het Nationaal Programma Groningen in Oldambt. We gingen in gesprek met inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gesprekken gingen over de toekomst voor de jeugd, de dorpen en wijken én het toerisme en erfgoed in onze gemeente. Helaas kon de vierde thematafel over de toekomst voor ondernemers niet doorgaan omdat er te weinig deelnemers waren.

Waarom thematafels?

In 2020 hebben we een lokaal programma geschreven. Daarin staat welke doelen we willen bereiken met het geld uit het Nationaal Programma Groningen. De eerste projecten die een bijdrage leveren aan deze doelen, zijn inmiddels gestart. We willen de komende jaren graag aan de slag met nieuwe projecten die ons kunnen helpen om de doelen te bereiken. Welke projecten dat zijn, bepalen we niet zelf. Dat doen we graag samen met inwoners, ondernemers en andere partijen. Daarom hebben we thematafels georganiseerd: om in gesprek te gaan over de volgende projecten waarmee we aan de slag gaan. Hieronder lees je een kort verslag van de thematafels.

Thematafel jeugd

Binnen de thematafel over jeugd kwamen drie onderwerpen vaak terug: vergroot de kansen om de talenten beter te benutten, zorg dat kinderen in alle lagen van het onderwijs in aanraking komen met sectoren waarin een goede baan te vinden is én organiseer laagdrempelige hulp als dit nodig is. Kinderen van 0 tot 12 jaar moeten een sterkere basis krijgen. Dat kan door de zorg, het onderwijs en de thuissituatie te verbeteren en door te zorgen voor een betere afstemming tussen deze drie onderdelen. Zo kunnen ze hun talenten beter ontwikkelen. Ditzelfde geldt voor scholieren in het voortgezet onderwijs en op het mbo. Daarnaast moet het middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) naar beneden door onderliggende problemen vroegtijdig aan te pakken. Ten slotte moet de aansluiting tussen verschillende vormen van onderwijs en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt volgens de deelnemers beter. Praktische vaardigheden als solliciteren helpen hierbij. Ook opgroeien zonder armoede is een belangrijk thema. Dat kan door in te zetten op het voorkomen van armoede door kinderen en jongeren bijvoorbeeld vroegtijdig om te leren gaan met geld. En door bij schulden goede ondersteuning en praktische hulp te bieden. Als laatste werd er gesproken over kansrijke banen en kansrijk wonen voor jongeren: er moeten meer uitdagende stages en werk-leertrajecten komen, de gemeente moet aantrekkelijker worden voor jonge ondernemers en er moeten meer passende woningen komen voor jongeren.

Thematafel dorpen en wijken

De deelnemers aan de thematafel over dorpen en wijken gaven aan dat ze het belangrijk vinden dat er plekken zijn om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld om samen te eten, er voor elkaar te zijn, vragen te stellen, elkaar te leren kennen, een initiatief te starten of je aan te melden voor vrijwilligerswerk. Dat kan bijvoorbeeld in de dorpshuizen, waar de dorpelingen zelf eigenaar van zijn. Maar dat kan ook een gezamenlijke moestuin of boomgaard zijn. Een centrale ontmoetingsplek kan ook een toeristische functie krijgen, een steunpunt voor de jeugd zijn, een plek waar verenigingen vergaderen of een plek waar voorlichting wordt gegeven, bijvoorbeeld over duurzaamheid. Over het onderwerp duurzaamheid is ook veel gesproken. We moeten dorpshuizen of andere belangrijke gebouwen energiezuiniger maken, zodat ze als voorbeeld kunnen dienen. Ten slotte was bereikbaarheid een belangrijk thema in de dorpen en wijken. Niet elke kern in Oldambt is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Daarom werd het idee geopperd om te gaan werken met een dorpsbusje, dat wordt bestuurd door vrijwilligers uit de dorpen.

Thematafel toerisme en erfgoed

Oldambt heeft ontzettend veel mooie plekken, activiteiten en culturele voorzieningen om te bezoeken. De deelnemers aan de thematafel toerisme en erfgoed gaven aan dat we het bestaande moeten koesteren en daar gebruik van moeten maken. Eén van de ideeën hierbij is het ontwikkelen van themaroutes. Op die manier kun je mooie plekken aan elkaar verbinden door middel van een goed verhaal of een arrangement. Al reizend door het landschap maak je kennis met de verhalen en de geschiedenis van het gebied. Om dit te laten slagen, moeten de fiets- en wandelpaden wel goed begaanbaar zijn en moeten er genoeg mogelijkheden zijn om te overnachten. Daarnaast is het ook belangrijk dat er aandacht is voor ons immateriële erfgoed, bijvoorbeeld door verhalen te vertellen over de pioniers uit het verleden. Het zou prachtig zijn als Oldambt tot in het buitenland bekend wordt als Graanrepubliek. Dat kan bijvoorbeeld door meer in te zetten op regiomarketing, in samenwerking met andere Oost-Groninger gemeenten. Ten slotte was er veel aandacht voor de Oldambtster boerderijen. Voor leegstaande boerderijen moeten nieuwe invullingen worden gezocht, zodat ze niet uit onze gemeente verdwijnen. Omdat het verbouwen en onderhouden van een grote boerderij erg duur is, moet daar wel een goed verdienmodel achter zitten.

Hoe nu verder?

In de komende maanden werken we verder aan nieuwe projecten. Dat doen we graag samen met de mensen die eerder hebben aangegeven dat ze ons hierbij willen helpen én met de deelnemers aan de thematafels. Maar ook met jou, als inwoner van Oldambt of als iemand die op een andere manier een band heeft met onze mooie gemeente. Daarom organiseren we op woensdagavond 24 november een bijeenkomst om samen een aantal nieuwe projecten uit te werken: de Projectenwerkplaats! Zet de datum alvast in je agenda. Binnenkort volgt meer informatie over het tijdstip, de locatie en de projecten die we willen uitwerken.