Voorlopig geen opvang vluchtelingen in Oldambt

Op 12 september is er overleg geweest tussen de burgemeesters van de Groninger gemeenten en het COA over de consequenties van de gedaalde instroom van asielzoekers. Gezien de huidige en verwachte instroom van vluchtelingen komen de plannen voor alle locaties in de provincie Groningen in een ander daglicht te staan. Dit betekent dat er voorlopig geen asielzoekerscentrum (azc) aan de Udesweg in Winschoten komt. De zoektocht naar een tweede opvanglocatie in de gemeente is ook stopgezet.

Burgemeester Pieter Smit laat weten dat het college van burgemeester en wethouders bij het COA heeft aangegeven dat er nog steeds draagvlak is voor het realiseren van een azc als dat nodig is. "Niemand kan voorspellen hoe de wereld er over een paar weken uit ziet. Als de instroom toeneemt en het COA in de nabije toekomst bij ons aanklopt, dan zoeken we samen een oplossing binnen onze gemeente. Dat kan alsnog een azc aan de Udesweg zijn, maar ook ergens anders in de gemeente."

Noodopvang Beerta sluit eerder

Door de gedaalde instroom, is er geen vraag meer naar noodopvang. De noodopvang in Beerta sluit daarom op korte termijn. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat precies is. Daarover zijn het COA en de gemeente Oldambt nog in gesprek.

Informeren inwoners

Inwoners van wijk Zuid in Winschoten en de inwoners van Beerta en Blauwestad zijn eerder vandaag per brief geïnformeerd over de ontstane situatie.