Vragenlijst Centrumontwikkeling Oldambt

De gemeente werkt aan de Centrumontwikkeling van Oldambt. Winschoten heeft een belangrijke centrumfunctie voor de regio. We willen graag weten wat inwoners, ondernemers en bezoekers van het centrum vinden. Wilt u ons helpen met het invullen van een paar vragen? Invullen kan tot 1 november.

Direct naar de vragenlijst

Meer over de Centrumontwikkeling

Het centrum van Winschoten heeft een regionale functie. Het winkelaanbod is één van de aantrekkelijke aspecten. Maar ook onderwijs, wonen, cultuur, toerisme en de verblijfsfunctie zijn van groot belang. Het college van Oldambt wil breed kijken naar de ontwikkelingen en kansen die er nu zijn en wat dat betekent voor de ontwikkeling van de centrumfunctie. In november wordt er met de gemeenteraad gesproken over het proces. De komende periode wordt alvast verder in kaart gebracht hoe inwoners, bezoekers, ondernemers en andere belanghebbenden naar de centrumfunctie kijken, vandaar ook deze vragenlijst. Op basis van alle verzamelde informatie komt er een Ambitiedocument met een actieagenda voor de komende 10 jaar en een vooruitblik op de periode na 2030.

Gezamenlijk vervolg

Dat betekent feitelijk een vervolg op het Actieprogramma Binnenstad uit 2013 waarbij enorm is geïnvesteerd in het herinrichten en compacter maken van het centrum. “We beginnen nadrukkelijk niet opnieuw. We gebruiken de goede elementen die we met elkaar ontwikkeld hebben. En we doen het niet alleen. We pakken dit breed op, samen met inwoners, ondernemers en de provincie,” aldus wethouder Erich Wünker.

Ontwikkelingen en kansen

Wat nu maakt dat er opnieuw gekeken wordt naar de toekomst van het centrum, zijn ontwikkelingen als de aantrekkende economie en woningmarkt, maar ook de groei van Blauwestad. Wethouder Wünker zegt: “Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar we realiseren ons ook dat dat vraagt om mee bewegen met deze ontwikkelingen. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een relatief ruim winkelaanbod in combinatie met veel leegstand. Trends zoals thuiswinkelen en niet te vergeten de coronapandemie, treffen onze ondernemers. We willen de St. Lucas locatie toekomstbestendig ontwikkelen, net als de Poort van Winschoten. En dan hebben we nog de rotte kiezen zoals de afgebrande panden in de Langestraat en de Blaauwlocatie, waarover we met de eigenaren in gesprek zijn. Alle reden dus om na te denken over de toekomst en vooral over hoe we de ontwikkelingen in samenhang kunnen oppakken. We vinden het belangrijk dat we nu geen dingen doen die straks niet goed in het geheel blijken te passen. Je kan het tenslotte maar één keer goed doen.”

Meer vraag naar woningen

Wethouder Gert Engelkens benadrukt de ontwikkelingen op de woningmarkt: “Voor de hele gemeente geldt dat er meer vraag is naar woningen. In het Programma Wonen is daarvoor ook extra ruimte gekomen. Met nadruk op woningen van een goede kwaliteit, die ook toekomstbestendig zijn. Dit is ook niet los te zien van de centrumontwikkeling waarbij wonen voor jong en oud ook een belangrijke rol speelt.”

Doorlopende processen

Op een aantal terreinen waren al stappen gezet en die gaan gewoon door. Denk daarbij aan de gebiedsontwikkeling Poort van Winschoten inclusief het nieuwe gemeentehuis. Maar ook aan de Detailhandelsvisie dat dit najaar ter besluitvorming bij de gemeenteraad ligt. Zo kan de Stimuleringsregeling voor de verbetering van het commerciële vastgoed in de binnenstad, alvast in gang worden gezet. Ook het verkennen van een mogelijke bedrijveninvesteringszone (BIZ), in plaats van de reclamebelasting, gaat door. Het is al langere tijd de wens van Winschoter ondernemers om een BIZ op te richten, om zo inkomsten te genereren voor activiteiten. Andere onderwerpen uit de Detailhandelsvisie, zoals de gewenste toekomstige detailhandelsstructuur, krijgen een plek in het Ambitiedocument.

St. Lucas locatie

Ook de ontwikkeling van de St. Lucas locatie is een belangrijk aandachtspunt. De herontwikkeling van de St Lucas locatie biedt de mogelijkheid om De Klinker/Aldi/Jumbo en het stadspark te verbinden met de binnenstad, zodat er met de juiste invulling een samenhangend en toekomstbestendig geheel ontstaat. Eind vorig jaar werd al bekend dat een bestemming van wonen in combinatie met commerciële en maatschappelijke functies voor de St Lucas locatie het meest kansrijk is. Ook is toen de samenhang met het programma Wonen en de Detailhandelsvisie benadrukt. De gemeente heeft onlangs een pand in de Langestraat (voormalige Halfords) aangekocht om daar in de toekomst een verbinding te kunnen maken met de St. Lucas locatie.

Wilt u meedenken?

Bent u inwoner, ondernemer, bezoeker of een anderszins geïnteresseerd? Dan hoort de gemeente graag wat u van het centrum van Winschoten vindt. Wilt u ons helpen door het invullen van de vragenlijst. Invullen kan tot 1 november.