Wijzigingen in het woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Sinds 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. In deze wet staat een Woonplaatsbeginsel. Dat gaat over de woonplaats van de jeugdigen die gebruik (willen) maken van jeugdhulp. Die woonplaats bepaalt welke gemeente moet betalen voor de jeugdhulp. Maar soms is het best ingewikkeld om te bepalen welke gemeente daar verantwoordelijk voor is. Per 1 januari 2022 verandert er daarom iets in het woonplaatsbeginsel.

Wat verandert er?

  • In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige.
  • In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP).

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Voor de meeste jeugdigen in onze gemeente verandert er niets

Wij als gemeente Oldambt blijven verantwoordelijk voor de meeste jeugdigen die jeugdhulp van ons krijgen. Voor een aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente verantwoordelijk. De inhoudelijke zorg die een jeugdige ontvangt, verandert echter niet. Ook blijft de jeugdige bij dezelfde zorgprofessional.

Als een andere gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, zullen wij dat voor het einde van het jaar persoonlijk aan de ouders/wettelijk verzorgers en/of jeugdige laten weten. U ontvangt dan een brief met naam van de contactpersoon bij de nieuwe gemeente. Daarnaast zullen wij zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht.

Er verandert niets aan de zorg die uw (pleeg)kind ontvangt

Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, krijgt uw (pleeg)kind een nieuwe contactpersoon bij die gemeente. Als dit voor uw kind geldt, dan wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd voor het einde van dit jaar.

Het eventuele dossier wordt met veel aandacht overgedragen aan uw contactpersoon van de nieuwe gemeente.

Als uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp.

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op

Dat kan via info@gemeente-oldambt.nl of via (0597) 48 20 00.