Omgevingswet

Gemeente Oldambt bereidt zich voor op de Omgevingswet

In 2016 is de Omgevingswet vastgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Het is belangrijk dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. Daarom zal komende weken worden bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden om de Omgevingswet inwerking te laten treden. Zodra de nieuwe invoeringsdatum bekend is zullen wij dat hier bekendmaken.

De nieuwe wet bundelt onder andere 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Doelen van de wet zijn het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en deze doelmatig te beheren, te gebruiken en te ontwikkelen.

Ook biedt de nieuwe wet meer ruimte voor particuliere ideeën, omdat er meer algemene regels gelden in plaats van gedetailleerde vergunningen. Niet het middel om tot het doel te komen maar het doel zelf staat voorop. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’.
Zo ontstaat er ruimte voor particulieren, ondernemers en organisaties om met ideeën te komen.

Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt omgevingsrecht
Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Elk met eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. Deze wetgeving is ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee te maken hebben. Door de nieuwe Omgevingswet worden deze zaken vereenvoudigd.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U heeft te maken met één partij
Als inwoner of ondernemer een project of activiteit starten? Dan hoeft u nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen bij één loket. Daarna nemen wij of de provincie een beslissing. Zijn we beide verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt één partij de beslissing.

Minder onderzoek voor bedrijven
Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent ook dat een initiatiefnemer minder kosten heeft.

Wat betekent de Omgevingswet voor onze gemeente?

De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. Binnenkort informeren we u over de omgevingsvisie. In een omgevingsvisie moeten we rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Nu beslissen wij als overheid vaak alleen over een deelproject. Door de Omgevingswet gaan we als gemeente naar het geheel kijken, dus ook naar andere plannen voor een bepaald gebied.

Meer informatie over de Omgevingswet kunt u vinden op de website van Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet of via https://iplo.nl/