Omgevingsvisie

Ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 van kracht wordt, heeft de gemeenteraad van de gemeente Oldambt op 30 oktober 2017 de Omgevingsvisie vastgesteld. In de visie staat hoe we over de toekomst van Oldambt denken en welke koers we willen volgen met elkaar.  Onderstaand kunt u de Omgevingsvisie en het bij de visie behorende bijlagenboek downloaden.


 

Een infographic geeft kort en beeldend inhoud weer. Via de onderstaande link kunt u de infographic van de Omgevingsvisie Oldambt downloaden.

Voor wie geldt de omgevingsvisie?

Wij werken de Omgevingsvisie uit in een omgevingsplan en één of meerdere programma’s. De Omgevingsvisie is dus richtinggevend bij de Omgevingsplannen en programma’s die we voor een gebied maken. Onze inwoners en ondernemers zijn niet direct gebonden aan de inhoud van de Omgevingsvisie, maar krijgen er wel indirect mee te maken via een Omgevingsplan of Omgevingsverordening.