Brede school Scheemda

Naar aanleiding van verschillende onderzoeken heeft de gemeente Oldambt besloten om een brede school te realiseren aan de Kanaalweg in Scheemda. Het doel van de brede school is om een samenhangend aanbod te realiseren van onderwijs, opvang, welzijn en ontspanning voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De hoofdgebruikers van de nieuwe brede school in Scheemda zijn:

 • CBS Annewieke
 • Fusieschool OBS Eexterbasisschool en OBS Jaarfke
 • Stichting Kinderopvang KiWi (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang)
 • Peuterspeelzaal Sociaal Werk Oldambt
 • Logopedie Oldambt
 • Biblionet Groningen
 • Gymzaal Merelstraat
 • PrengerHoekman Fysiotherapie

Wat gebeurt er met de bestaande gebouwen?

Het voormalige schoolgebouw van het Dollard College, de gymzaal aan de Merelstraat en het schoolgebouw van CBS Annewieke worden gesloopt. Daarnaast is het de bedoeling dat de huidige schoolgebouwen van de Eexterbasisschool en Jaarfke worden verkocht. Voor Jaarfke is momenteel concrete belangstelling. De gymzaal van deze school is onder voorwaarden verkocht per 1 augustus 2020. De Eexterbasisschool en de peuterspeelzaal zijn ook onder voorwaarden verkocht per 1 augustus 2020.

Planning

De oplevering van de brede school is gepland in het voorjaar van 2020. In september van dat jaar openen de deuren voor een nieuw schooljaar. De sloop van CBS Annewieke staat gepland voor de zomer van 2020. Na de sloop wordt op deze plek het schoolplein (verder) ingericht.

Gebruik gymzalen en sporthal

De gymzaal aan de Merelstraat is inmiddels gesloten. De sportverenigingen moeten daarom uitwijken naar de locaties Hesserzand (bij OBS Jaarfke) of de Eextahal. De locatie Hesserzand blijft geopend tot de nieuwe gymzaal bij de brede school gereed is. Gebruikers van gymzaal Merelstraat en gymzaal Hesserzand kunnen in de toekomst gebruik maken van de nieuwe gymzaal bij de brede school en/of sporthal Eextahal.

Voor vragen over de planning kunt u contact opnemen met de heer Jan Verwoert van de gemeente Oldambt via telefoonnummer (0597) 48 20 00.

Verkeer

Om de verkeersveiligheid rondom de brede school te bevorderen, willen we een aantal maatregelen nemen. Allereerst stellen we een aanbevolen schoolroute in met eenrichtingsverkeer. Daarnaast willen we maatregelen nemen om:

 • De 30-kilometerstatus van de Oude Rijksweg te accentueren.
 • Een duidelijke schoolroute te creëren ter hoogte van de hoofdingang aan de Merelstraat.
 • Aandacht te besteden aan het brengen en halen van de kinderen.

In het voorjaar van 2019 gaan we op een aantal locaties in Scheemda het gemotoriseerde verkeer tellen. Dit gebeurt om de gevolgen van de komst van het nieuwe ziekenhuis in beeld te brengen. De resultaten van deze metingen kunnen richtinggevend zijn voor het aanbrengen van verdere verkeersmaatregelen.

Als de school in gebruik wordt genomen, zetten we verkeersregelaars in om de kinderen te begeleiden. Ook is het belangrijk dat de gebruikers zelf aandacht besteden aan de nieuwe schoolroutes. We willen ouders/verzorgers vragen om, zeker in het begin, hun kinderen goed te begeleiden naar de nieuwe school.

Communicatie

Actuele informatie over de bouw van de brede school kunt u vinden op de Facebookpagina: www.facebook.com/bredeschoolscheemda. Daarnaast wordt er voor de hoofdgebruikers en direct omwonenden een nieuwsbrief gemaakt, die u hieronder kunt downloaden.