Brede school Scheemda

Naar aanleiding van verschillende onderzoeken heeft de gemeente Oldambt besloten om een brede school te realiseren aan de Kanaalweg in Scheemda. Het doel van de brede school is om een samenhangend aanbod te realiseren van onderwijs, opvang, welzijn en ontspanning voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Hoofdgebruikers van de brede school Scheemda zijn:

  • CBS Annewieke
  • Fusieschool OBS: OBS Eexterbasisschool en OBS Jaarfke
  • Stichting Kinderopvang KiWi (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang)
  • Peuterspeelzaal Sociaal Werk Oldambt
  • Logopedie Oldambt
  • Biblionet Groningen
  • Gymzaal Merelstraat
  • PrengerHoekman Fysiotherapie

Planning brede school Scheemda

De oplevering van de brede school in Scheemda is gepland in het voorjaar van 2020. In september van dat jaar opent de brede school haar deuren voor een nieuw schooljaar.

Wat gebeurt er met de bestaande gebouwen?

Het bestaande deel van het voormalige Dollard College, die gebouwd is in 2007 en waarin het speellokaal, de voormalige directiekamer en de opslagruimte zijn gehuisvest, blijft bestaan. Het overige deel van de school en de bestaande gymzaal aan de Merelstraat worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Het is de bedoeling dat de huidige schoolgebouwen van Eexterbasisschool en Jaarfke worden gesloopt of verkocht. Voor Jaarfke is momenteel concrete belangstelling. De Eexterbasisschool en de peuterspeelzaal zijn beide onder voorwaarden verkocht per 1 augustus 2018 aan Kinderopvang Oldambt. Het huidige gebouw van CBS Annewieke wordt gesloopt.

Gebruik gymzalen en sporthal

De gymzaal aan de Merelstraat is inmiddels gesloten. De sportverenigingen moeten daarom uitwijken naar de locaties Hesserzand (bij obs Jaarfke) of de Eextahal. De locatie Hesserzand blijft geopend tot de nieuwe gymzaal bij de brede school gereed is. Gebruikers van gymzaal Merelstraat en gymzaal Hesserzand kunnen in de toekomst gebruik maken van de nieuwe gymzaal bij de brede school en/of sporthal Eextahal.

Voor vragen over de planning kunt u contact opnemen met de heer Jan Verwoert van de gemeente Oldambt via telefoonnummer (0597) 48 20 00.

Verkeer

De concentratie van de huidige drie basisscholen aan de Kanaalweg heeft gevolgen voor de verkeerssituatie en mogelijk de verkeersveiligheid. Daarom heeft een verkeerstelling plaatsgevonden op de brug over het Winschoterdiep. De gemeente werkt aan een verkeerskundige analyse van de nieuwe situatie waarbij rekening wordt gehouden met het toekomstige aantal leerlingen en weggebruikers.

De verkeerskundige analyse wordt vervolgens besproken met de Vereniging Dorpsbelangen Scheemda en ouders van leerlingen van CBS Annewieke, OBS Eexterbasisschool en OBS Jaarfke (de werkgroep ‘Verkeer’).

Communicatie

Actuele informatie over de bouw van de brede school kunt u vinden op de Facebookpagina: www.facebook.com/bredeschoolscheemda. Daarnaast wordt er voor de hoofdgebruikers en direct omwonenden een nieuwsbrief gemaakt, die u hieronder kunt downloaden.