Interreg North Sea Region (NSR) programma

Het Interreg NSR (North Sea Region) programma richt zich op het laten uitgroeien van de (kust) regio’s van de zeven landen rond de Noordzee, tot gebieden met een sterke en duurzame werk- en leefomgeving. Het ontwikkelen van effectieve oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in het Noordzee gebied is het belangrijkste doel.

Uitdagingen Noordzeeregio

De belangrijkste uitdagingen in de Noordzeeregio zijn samengevat in 4 prioriteiten:

 1. Thinking growth: Gericht op het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.
 2. Eco-innovation: Ontwikkeling van methoden waardoor consumenten maar ook bedrijven beter kunnen omgaan met water, afval verminderen, recyclen van materialen en het toepassen van energie efficiënte technologieën.
 3. Sustainable NSR: Ontwikkeling van methoden waardoor de Noordzee-regio kan inspelen op het veranderende klimaat en bescherming van de natuur.
 4. Green transport & mobility: Promoten van duurzaam vervoer, voornamelijk vrachtvervoer. Ook efficiënt en duurzaam personenvervoer valt hieronder.

Binnen projecten moet worden samengewerkt met minstens 2 relevante partners uit 2 verschillende landen. Aangezien van projecten wordt verwacht dat de uitkomsten een groot effect hebben in de Noordzee regio, is het sterker om met een groter consortium in te dienen. Het NSR programma is voor: Overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en non-profitinstellingen. Voor het indienen van een projectidee is een consortium nodig met partners uit tenminste 3 landen.

Connecting Remote Areas (CORA)

De digitale kloof tussen stedelijke en landelijke gebieden in de Noordzeeregio zijn is van invloed op hun aantrekkelijkheid voor gezinnen en bedrijven. Lokale autoriteiten zijn zich vaak niet bewust van de toekomstige digitale behoeften en voor eindgebruikers is het niet mogelijkheden om hun digitale wensen inzichtelijk en eenduidig te formuleren. Tegen deze achtergrond zal het CORA-project de digitale infrastructuur, diensten en vaardigheden in plattelandsgebieden stimuleren.

Middels het project CORA worden lokale autoriteiten geholpen hun gemeenschappelijke uitdagingen te identificeren en hen zo in staat te stellen ervaringen uit te wisselen, innovatieve oplossingen te testen en een geavanceerde digitale omgeving te creëren. Om dit te doen, benadrukt CORA de belangrijkste componenten van digitale kloof, namelijk het ontbreken van digitale infrastructuur, diensten en vaardigheden.

Logo Cora

Partners binnen CORA

Het CORA-partnerschap bestaat uit een transnationaal consortium van 18 partners uit zeven Europese lidstaten:

 • Intercommunal Leiedal 
 • atene KOM GmbH
 • Aalborg University
 • Municipality of Eidskog
 • Groningen Internet Exchange Foundation
 • Municipality of Grue
 • Hedmark County Council  
 • Municipality of Kongsvinger
 • Municipality of Middelfart 
 • Municipality of North Djurs
 • Municipality of South Djur
 • Torsby Municipality
 • Värmland County Administrative
 • Municipality of Vejle
 • University of Lincoln
 • University of Groningen
 • Gemeente Oldambt

Meer informatie over CORA

Samenwerking

Met steun vanuit het Europese Interreg North Sea CORA project bouwt Oldambt verder aan haar digitale infrastructuur. Binnen COM3 werken gemeente, ondernemers en onderwijs samen aan (digitale) innovatie, kennis, vaardigheden en diensten. Een uitstekende mix van partijen met kennis en kunde op allerlei gebieden. Via Centrum Digitaal Oldambt kan iedereen gebruik maken van die kennis.

MKB bedrijven maken plattelandsgebieden aantrekkelijker om te wonen, werken en om in te investeren. Gemeentes en provincies hebben de juiste instrumenten en competenties nodig om plattelandsondernemingen te ondersteunen bij hun digitale transformatie. COM³-partners ontwikkelen een uniek ondersteuningsmodel dat lokale en regionale actoren versterkt en machtigt in hun rol als facilitator en facilitator van innovatie.

Kijk voor meer informatie over COM3 op https://northsearegion.eu/com-3/.

Kijk voor meer informatie over CORA op de website van de northsearegion.

Op onze website staat nog meer over digitalisering.