Nieuwolda en Wagenborgen aardgasvrij

De zichtbare gevolgen van de gaswinning in onze provincie laten zien dat we af moeten van het gebruik van aardgas. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt subsidie beschikbaar voor gemeenten die mee willen doen aan het programma Aardgasvrije Wijken. De dorpen Nieuwolda en Wagenborgen hebben vanuit dit programma een subsidie van ruim 4,7 miljoen euro gekregen voor het aardgasvrij maken van zo’n 1200 woningen en bedrijfspanden.

Op deze pagina leest u alles over de voortgang van dit project.

Programma Aardgasvrije Wijken

In het programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op met het aardgasvrij maken van volledige woonwijken. Om zoveel mogelijk kennis op te doen voor andere wijken, is een gevarieerde groep geselecteerd die subsidie ontvangt: groot en klein, landelijke en stedelijk, verschillende technieken en spreiding door heel Nederland: elke provincie heeft minimaal één proeftuin. In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend. Van deze gemeenten hebben er 27 een subsidie ontvangen.

Meer informatie over het programma Aardgasvrije Wijken vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardgasvrije-wijken.

Andere duurzaamheidsprojecten in Nieuwolda en Wagenborgen

De dorpen Nieuwolda en Wagenborgen zijn al langer bezig met het onderwerp duurzaamheid. Nieuwolda is in 2013 gestart met een bewonersproject om het meest energiezuinige dorp van Nederland te worden. Onderdeel van dit project was het realiseren van een energieleverende en levensloopbestendige proefwoning, waarin Oost-Groningers gratis mogen logeren.
Andere duurzaamheidsprojecten in Nieuwolda zijn de nieuwbouw van verpleegcentrum ’t Hamrik die 400 zonnepanelen heeft gekregen, het aanbrengen van 40 zonnepanelen op Dorpshuis ’t Trefpunt en het installeren van ledlampen in de straatverlichting.

Ook in Wagenborgen wordt hard gewerkt aan levensloopbestendig wonen. Woonstichting Groninger Huis is van plan om tiny houses te realiseren in het dorp. Deze woonvorm heeft slechts een kleine CO2-voetafdruk en wordt gerealiseerd met duurzame materialen. Ook willen inwoners van Wagenborgen een zonnepark realiseren.

zonnepanelen

Waar wordt de subsidie voor gebruikt?

Het aardgasnet in Nieuwolda en Wagenborgen wordt geschikt gemaakt voor het gebruik van lokaal geproduceerd groen gas dat eventueel wordt bijgemengd met waterstof. In Nieuwolda staat een biovergister die met enige aanpassingen groen gas kan leveren aan Nieuwolda en Wagenborgen. Daarnaast moet er een nieuwe pijpleiding worden aangelegd. Een ander belangrijk onderdeel van het plan is het isoleren van woningen.

gaspit

Officiële aftrap Nieuwborgen.net

Onder de naam Nieuwborgen.net ging het project op 28 januari officieel van start. Op die dag ondertekenden alle betrokken overheden en organisaties een intentieverklaring, waarmee ze aangeven een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het project. Daarnaast tekenden gemeente Oldambt, gemeente Delfzijl en het ministerie van BZK nog enkele afspraken die uitvoering geven aan het project met de toegezegde subsidie.

U kunt de gemaakte afspraken hieronder downloaden.

 

Betrokken partijen

De partijen die op dit moment betrokken zijn bij de totstandkoming en de uitvoering van de plannen in Nieuwolda en Wagenborgen zijn:

  • Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen
  • Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda
  • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Provincie Groningen
  • Woonstichting Groninger Huis
  • Gemeente Delfzijl
  • Gemeente Oldambt
  • Enexis
  • Deeterink Bio Energie BV

Planning

De ambitie is dat beide dorpen in 2022 volledig aardgasvrij zijn. Voor alle plannen geldt: vrijwillige deelname is het uitgangspunt. Wie geen belangstelling heeft, hoeft niet mee te doen. Wie nu niet mee wil doen moet op termijn echter zelf een alternatief voor aardgas in gebruik nemen, aangezien de doelstelling van het kabinet is om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn.

Communicatie

Inwoners van Nieuwolda en Wagenborgen worden op de hoogte gehouden over het project via de website www.nieuwborgen.net. Daarnaast worden er regelmatig inloopspreekuren en bewonersbijeenkomsten georganiseerd.

Meer informatie aardgasvrij

Hieronder kunt u de subsidieaanvraag voor het aardgasvrij maken van de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen downloaden.

Uitvoeringsplan proeftuin aardgasvrije dorpen Nieuwolda en Wagenborgen (deze link opent een pdf-bestand).