In, op en langs het water

In het Oldambt bevinden zich meerdere meren en plassen. Over deze meren, havens en mogelijkheden vindt u hier meer informatie. Ook vindt u hier meer informatie over de liggeldtarieven.

  • het Oldambtmeer
  • het Hondshalstermeer
  • de Midwolderplas
  • de Beertsterplas

Deze meren zijn onder andere geschikt voor natuurontwikkeling, soms voor waterberging en, het spreekt voor zich, voor recreatie. Deze recreatie bestaat uit kleine watersportrecreatie, zoals mogelijkheden voor zwemmen, vissen en kanoën. Op de grotere meren is er ruimte voor surfen, zeilen en toervaren.

Oldambtmeer

Het Oldambtmeer biedt veel mogelijkheden voor watersportrecreatie. Er zijn inmiddels verschillende voorzieningen, zoals een jachthaven aan de Noordrand van het meer en verschillende steigers om boten aan te leggen. Ook bevindt zich aan de Noordrand van het Oldambtmeer een strand, een paviljoen en toiletvoorzieningen en bij de jachthaven is een zeilschool gevestigd en zijn er mogelijkheden voor botenverhuur. Vanuit de jachthaven vertrekt de rondvaartboot. In 2009 is het meer verbonden aan het Winschoterdiep waardoor het Oldambtmeer toegankelijk is voor toervaart. In 2014 is het Oldambtmeer via de Blauwe Passage en het Nieuwe Diep verbonden met het Termunterzijldiep. Op deze manier is het Oldambtmeer een vaarverbinding tussen het Winschoterdiep en het Termunterzijldiep geworden.

Bij de VVV in Winschoten zijn verschillende informatiebrochures verkrijgbaar, waaronder ook de kanokaart van de provincie Groningen. Jachthavens zijn ook te vinden in de kernen Scheemda, Winschoten, Beerta, Bad Nieuweschans en Nieuwolda. De tarieven 2014 binnenhavengelden zijn ook in 2015 van toepassing (zie onderstaande te downloaden tarieventabel 2014).

Jachthavens

Gemeentelijke jachthavens

- jachthaven Winschoten (De Rensel) en
- jachthaven Scheemda (Oude Winschoterdiep)

De jachthavens in Winschoten en Scheemda vallen onder:
Havenbeheer Oldambt.
Beheerder: Erwin Postema, Hellingbaan 4, 9672 BM Winschoten,
tel. 06-28974613, b.g.g. 06-14763967, info@havenbeheeroldambt.nl,

Zie de volgende websites:
www.havenbeheeroldambt.nl
www.jachthavenwinschoten.nl
www.jachthavenscheemda.nl

- jachthaven Beerta (Beertsterdiep)
De jachthaven in Beerta wordt beheerd door de speeltuinvereniging Beerta.
Inlichtingen bij de heer E. Helweg, Buitenlandenstraat 5, 9686 PZ Beerta, tel. 06-22017200, speeltuinbeerta@kpnplanet.nl

- Havenkwartier Blauwestad
De jachthaven in het Havenkwartier Blauwestad wordt beheerd door de havenmeesters Richard en Jennifer Rietdijk,  tel. (0597) 851001,
info@havenkwartierblauwestad.nl, www.havenkwartierblauwestad.nl Redersplein 6, 9685 AW Blauwestad.

- Jachthaven Dok Nieuwolda
B.K. Bosmaplein 2, 9944 BN Nieuwolda.
Beheer: familie Buurke, tel. (0596) 541118.

- Jachthaven Midwolda
Strandweg 1, 9681 BK Midwolda, tel. 06 52307528, info@watersporthuningas.nl, www.jachthavenmidwolda.nl

Niet-gemeentelijke jachthavens

- Jachthaven Reiderhaven
Hoofdstraat 9, 9686 VE Beerta, tel. 06 53739742, info@reiderhaven.nl, www.reiderhaven.nl

- Jachthaven Bad Nieuweschans (locatie “Bas Das”)
Oudezijl 3-5, 9693 PA Bad Nieuweschans.

Hier vindt u de recreatiehavens en de begrenzingen daarvan:

Liggeldtarieven