Versterken woningen en gebouwen in aardbevingsgevoelig gebied in Oldambt

In november 2018 maakte de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het plan van aanpak voor de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied bekend. Dit plan is door medewerkers van de gemeente Oldambt en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vertaald naar een lokaal plan van aanpak. Dit lokale plan is op 25 maart 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.

De versterkingsopgave is gestart vanuit de gedachte dat de veiligheidsrisico’s van de gaswinning deels kunnen worden beperkt  door woningen en gebouwen te versterken. Panden worden daarmee veiliger in de zin dat de kans afneemt dat ze (deels) instorten tijdens een aardbeving.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de versterkingsopgave in Oldambt.

Achtergrond

Het kabinet besloot in maart 2018 om de gaswinning in Groningen af te bouwen. Dit betekent dat de veiligheid in Groningen toeneemt. De aanpak voor het versterken van woningen en gebouwen verandert daarmee ook. Hoe die aanpak er precies uitziet, is te lezen in het rapport ‘Veiligheid voorop en de bewoner centraal’. U kunt dit plan hieronder downloaden.

Uitgangspunten versterkingsaanpak

In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school kunnen. Met dat idee is het plan van aanpak opgesteld. Alle woningen in het aardbevingsgebied zijn ingedeeld in risicocategorieën. Er zijn drie risicocategorieën, die aangeven hoe groot de kans is dat een gebouw niet voldoet aan de veiligheidsnormen.

De drie categorieën zijn:

  • Verhoogd
  • Licht verhoogd
  • Niet verhoogd

Welke woningen en gebouwen in Oldambt moeten versterkt worden?

Het is nog niet bekend welke woningen en gebouwen in Oldambt moeten worden versterkt. Dat moet onderzoek nog uitwijzen. De panden met een licht verhoogd of een verhoogd risico worden door experts onderzocht en beoordeeld. In de onderstaande tabel staat hoeveel woningen en gebouwen er onderzocht moeten worden in onze gemeente.

Hoe nu verder?

Het lokale plan van aanpak wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Dit betekent dat onderzoek wordt gedaan naar de panden met een licht verhoogd of verhoogd risico. Pas na onderzoek is duidelijk of versterking nodig is. Dit onderzoek vindt uiteraard alleen plaats in goed overleg met de eigenaar of bewoner van het pand.

Maatregelen voor het aardbevingsgebied

Er zijn verschillende maatregelen genomen om de getroffenen uit het aardbevingsgebied tegemoet te komen. Hier vindt u een opsomming van deze maatregelen die gelden voor Oldambt.

Heeft u schade?

Schades aan woningen en gebouwen die mogelijk zijn ontstaan door aardbevingen, kunnen door inwoners en ondernemers worden gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Op de website https://www.schadedoormijnbouw.nl staat hoe dit precies werkt.

Is er sprake van een acuut onveilige situatie?

Ook dan kunt u contact opnemen met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Op https://schadedoormijnbouw.nl/is-er-een-acuut-onveilige-situatie leest u alles over het melden van acuut onveilige situaties.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 13 december 2018 heeft de gemeente, in samenwerking met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), een informatiebijeenkomst georganiseerd over de versterkingsopgave in Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ’t Waar. In deze dorpen uit de gemeente Oldambt staan de meeste woningen die mogelijk versterkt moeten worden. De presentatie van deze avond is hieronder te downloaden.

Aardbevingsschade melden aan de gemeente

Als gemeente krijgen we geen informatie over de schades die inwoners bij de TCMG melden. Dit heeft te maken met de privacywetgeving, waardoor de TCMG geen persoonsgegevens met ons mag delen. Omdat we wel graag willen weten welke woningen en gebouwen in onze gemeente schade hebben, willen we u vragen om uw schades ook aan óns door te geven. We kunnen u helaas niet helpen met het oplossen van uw schademelding, maar het inzicht in de omvang van de schades in Oldambt helpt ons wel om druk uit te oefenen op de partijen die dat wel kunnen. Daarnaast willen we de woningen en andere gebouwen in onze gemeente zonder (licht) verhoogd risicoprofiel maar mét significante schades graag opnemen in ons plan van aanpak, zodat ze onderzocht kunnen worden.

Hoe melden?

U kunt uw schade aan ons doorgeven via het formulier aardbevingsschade melden, telefonisch via (0597) 48 20 00 of via een e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Om u te informeren over de voortgang van de versterkingsopgave in Oldambt, kunt u maandelijks in De Oldambtster lezen hoe het ervoor staat. Wilt u deze informatie liever digitaal ontvangen? Meld u dan hieronder aan voor de nieuwsbrief. U ontvangt de informatie die in De Oldambtster verschijnt dan in een pdf-document in uw mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief versterkingsopgave

Meer informatie

Meer informatie over de versterkingsaanpak in Oldambt leest u in de onderstaande documenten.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, dan kunt u terecht bij de spreekuren van onze gebiedsregisseur Ali Dammer en een bewonersbegeleider van de Nationaal Coördinator Groningen. De spreekuren zijn op elke eerste dinsdag van de maand tussen 16.00 en 17.30 uur in ’t Trefpunt in Nieuwolda en op elke tweede dinsdag van de maand tussen 15.00 en 17.30 uur in het MFC in Nieuw Scheemda.

U kunt ook bellen met de bewonersbegeleiders van de Nationaal Coördinator Groningen via telefoonnummer (088) 041 44 66. De contactpersonen voor Oldambt zijn bereikbaar op maandag van 13.00 tot 16.30 uur, dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.