Versterken woningen in aardbevingsgevoelig gebied in Oldambt

In november 2018 maakte de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het plan van aanpak voor de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied bekend. De komende periode wordt dit plan vertaald naar een lokaal plan van aanpak. Dit lokale plan wordt - als het klaar is - vastgesteld door de gemeenteraad.

De versterkingsopgave is gestart vanuit de gedachte dat de veiligheidsrisico’s van de gaswinning deels kunnen worden beperkt door woningen en gebouwen te versterken. Panden worden daarmee veiliger in de zin dat de kans afneemt dat ze (deels) instorten tijdens een aardbeving.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de versterkingsopgave in Oldambt.

Achtergrond

Het kabinet besloot eerder dit jaar om de gaswinning in Groningen af te bouwen. Dit betekent dat de veiligheid in Groningen toeneemt. De aanpak voor het versterken van woningen en gebouwen verandert daarmee ook. Hoe die aanpak er precies uitziet, is te lezen in het rapport ‘Veiligheid voorop en de bewoner centraal’, dat u hieronder kunt downloaden.

Welke woningen in Oldambt moeten versterkt worden?

Het is nog niet bekend welke woningen en gebouwen in Oldambt moeten worden versterkt. Dat moet onderzoek nog uitwijzen. De panden met een licht verhoogd of een verhoogd risico worden door experts onderzocht en beoordeeld.

Uitgangspunten versterkingsaanpak

In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school kunnen. Met dat idee is het plan van aanpak opgesteld. Alle woningen in het aardbevingsgebied zijn ingedeeld in risicocategorieën. Er zijn drie risicocategorieën, die aangeven hoe groot de kans is dat een gebouw niet voldoet aan de veiligheidsnormen. De drie categorieën zijn:

  • Verhoogd risico
  • Licht verhoogd risico
  • Zonder verhoogd risico

Hoe nu verder?

Het lokale plan van aanpak wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Dit betekent dat onderzoek wordt gedaan naar de panden met een licht verhoogd of verhoogd risico. Pas na onderzoek is duidelijk of versterking nodig is. Dit onderzoek vindt uiteraard alleen plaats in goed overleg met de eigenaar of bewoner van het pand.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 13 december heeft de gemeente, in samenwerking met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), een informatiebijeenkomst georganiseerd over de versterkingsopgave in Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ’t Waar. In deze dorpen uit de gemeente Oldambt staan de meeste woningen die mogelijk versterkt moeten worden. De presentatie van deze avond is hier te downloaden:

Om hoeveel woningen gaat het?

In Oldambt staan 95 woningen met een (licht) verhoogd risicoprofiel. In de tabel hieronder ziet u in welke dorpen de betreffende woningen staan.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, kunt u terecht bij NCG via telefoonnummer (088) 041 44 66. De contactpersonen voor Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ‘t Waar zijn bereikbaar op maandag van 13.00 tot 16.30 uur, dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Wilt u meer informatie over de versterkingsopgave? Kijk dan op https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl.